X

Exclamation symbol Drazí zákazníci!

Vzhledem k povinnosti vyplývající z evropské směrnice (2017/2455 & 2019/1995) musí být všechny objednávky fakturovány s DPH země dodání.

Bullet point

Hrubé ceny produktů jsou s polskou DPH.

Bullet point

Zákazníků s DIČ v rámci EU se to netýká.

Bullet point

DPH země dodání bude vypočítána v košíku na základě země dodání.

Evetric System Kit + AKČNÍ SADA Tetric EvoFlow 2g
Evetric System Kit + AKČNÍ SADA Tetric EvoFlow 2g
772,00 zł 555,00 zł 714,81 zł 513,89 zł
szt.
Evetric Sortiment Kit 8x3,5g + Evetric Bond + Eco-Etch PROPAGAČNÍ SADA
Evetric Sortiment Kit 8x3,5g + Evetric Bond + Eco-Etch PROPAGAČNÍ SADA
1 193,00 zł 835,00 zł 1 104,63 zł 773,15 zł
szt.
Evetric Assortment Kit 8 x 3,5 g + Adhese Universal System VivaPen PROPAGAČNÍ SADA
Evetric Assortment Kit 8 x 3,5 g + Adhese Universal System VivaPen PROPAGAČNÍ SADA
1 078,00 zł 835,00 zł 998,15 zł 773,15 zł
szt.
Stříkačka Tetric EvoCeram 5 x 3g + OptraGloss Composite Kit PROPAGAČNÍ SADA
Stříkačka Tetric EvoCeram 5 x 3g + OptraGloss Composite Kit PROPAGAČNÍ SADA
1 655,00 zł 1 300,00 zł 1 532,41 zł 1 203,70 zł
Tetric EvoCeram stříkačka 5 x 3g + 2 x Tetric EvoFlow 2g PROPAGAČNÍ SADA
Tetric EvoCeram stříkačka 5 x 3g + 2 x Tetric EvoFlow 2g PROPAGAČNÍ SADA
1 734,00 zł 1 300,00 zł 1 605,56 zł 1 203,70 zł
Structur 2 SC 75 g - Kompozitní materiál pro výrobu provizorních korunek a můstků
Structur 2 SC 75 g - Kompozitní materiál pro výrobu provizorních korunek a můstků
370,00 zł 349,00 zł 342,59 zł 323,15 zł
GRADIA Direct Restoration Syringe – světlem tuhnoucí kompozit pro výplně
GRADIA Direct Restoration Syringe – světlem tuhnoucí kompozit pro výplně
120,00 zł 99,00 zł 111,11 zł 91,67 zł
GrandioSO Set 5x4g - Univerzální nano-hybridní výplňový materiál
GrandioSO Set 5x4g - Univerzální nano-hybridní výplňový materiál
1 206,54 zł 1 117,17 zł
szt.
Frézy PROSEPT 5L- pro čištění rotačních nástrojů
Frézy PROSEPT 5L- pro čištění rotačních nástrojů
145,00 zł 134,26 zł
Adseal 13,5g - tmel na potrubí na bázi pryskyřice
Adseal 13,5g - tmel na potrubí na bázi pryskyřice
80,00 zł 74,07 zł
szt.
Durr ID 220 - roztok pro dezinfekci rotačních nástrojů
Durr ID 220 - roztok pro dezinfekci rotačních nástrojů
134,00 zł 124,07 zł
szt.
Reklamace a vrácení zboží

Pravidla pro reklamace a vrácení zboží

Vážený zákazníku,

staráme se o vaše práva, včetně práva podat stížnost. Níže naleznete podrobné informace o naší odpovědnosti za vady námi prodávaného výrobku a vašich právech souvisejících s reklamací na zákonném základě - v rámci záruky .

Důležité! Pamatujte, že pokud je na daný výrobek poskytnuta i záruka , můžete reklamovat i na jejím základě - v tomto případě však bude adresátem ručitel uvedený v záruce. Záruka také pokaždé definuje rozsah vašich práv. Pamatujte, že uplatněním práv ze záruky není dotčena naše odpovědnost ze záruky a že záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje vaše práva podle ustanovení o záruce za vady prodávané věci.

Základ a rozsah naší odpovědnosti za vady výrobku v rámci záruky je stanoven obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku, a pro kupní smlouvy uzavřené do 24. prosince 2014 ustanoveními zákona ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje ao změně občanského zákoníku (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 141, pol. 1176, ve znění pozdějších předpisů).

Jsme povinni dodat výrobek bez závad. V rámci záruky ručíme v případě zjištění fyzické vady produktu do dvou let ode dne jeho dodání kupujícímu. Důležité! V rámci záruky odpovídáme za fyzické vady, které existovaly v době, kdy nebezpečí přešlo na kupujícího, nebo které vyplynuly z příčiny spojené se současně prodávanou věcí .

Stížnost můžete podat např.

  • písemně na adresu: Grupa Eshop sp. z oo, ul. Zemska 7/5 54-438 Wrocław
  • v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro@dentaleshop.pl

V popisu reklamace uveďte: (1) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) žádost o způsob uvedení výrobku do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a (3) vaše kontaktní údaje – usnadní a urychlí projednání vaší stížnosti. Pamatujte, že požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

Při podání reklamace můžete využít náš vzorový reklamační formulář níže, není to však povinné.

 

Základní práva kupujícího v souvislosti s reklamací výrobku

Pro kupní smlouvy uzavřené
od 25.12.2014.


V tomto případě jsou práva obecně rovnocenné povahy, což znamená, že můžete okamžitě využít první i druhou skupinu práv:
1) Skupina: snížení ceny / vrácení peněz
Pokud má prodávaný výrobek vadu, můžete odeslat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, ledaže bychom okamžitě a bez nepřiměřených obtíží vyměnili vadný produkt za produkt bez vad nebo neodstranili vadu.
Důležité! Toto omezení neplatí, pokud byl produkt již námi vyměněn nebo opraven nebo pokud jsme nesplnili povinnost vyměnit produkt za produkt bez vad nebo odstranit vadu.
• Je-li zákazník spotřebitel, může místo námi navrženého odstranění vady dle ustanovení výše požadovat výměnu výrobku za výrobek bez vady, nebo místo výměny výrobku požadovat, aby vadu odstranit, ledaže by nebylo možné uvést výrobek do souladu s kupní smlouvou vámi zvoleným způsobem nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady v porovnání s námi navrhovaným způsobem.
Důležité! Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada irelevantní.
2) Skupina: oprava / výměna
Pokud má prodávaný výrobek vadu, můžete požadovat výměnu výrobku za výrobek bez vad nebo odstranění vady.Můžeme však odmítnout vyhovět vaší žádosti, pokud není možné uvést vadný výrobek do souladu se smlouvou vámi zvoleným způsobem nebo by to vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhým možným způsobem, jak jej uvést do souladu se smlouvou.

Pamatujte, že zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný výrobek na naše náklady na adresu: ul. Zemska 7/5 54-438 Wrocław . Pokud by však vzhledem k druhu výrobku nebo způsobu jeho instalace byla jeho dodávka nadměrně obtížná, je Zákazník povinen nám výrobek zpřístupnit v místě, kde se výrobek nachází.

Na Vaši stížnost odpovíme neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Důležité! Nereagování ve výše uvedené lhůtě znamená, že reklamaci považujeme za oprávněnou.

Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr existuje online platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčný web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

Další omezení související s reklamací produktu týkající se nespotřebitelských zákazníků mohou být zahrnuta do předpisů našeho obchodu.

Další stížnosti

Stejně jako výše můžete prostřednictvím našeho internetového obchodu podat i stížnost související s poskytováním elektronických služeb (např. účet nebo objednávkový formulář) a další stížnosti související s provozem našeho internetového obchodu.

V popisu stížnosti uveďte (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum vzniku nesrovnalosti; (2) váš požadavek; a (3) kontaktní údaje – usnadní a urychlí projednání stížnosti. Pamatujte, že požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

 

Informace pro spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené v Internetovém obchodě do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabudete zboží do fyzické držby. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Výpis můžete zaslat např.

písemně na adresu: Grupa Eshop sp. z oo, ul. Zemska 7/5 54-438 Wrocław

v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu:  biuro@dentaleshop.pl

Vzorový vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc dostupný na webových stránkách internetového obchodu v záložce „Stížnosti a vrácení zboží“. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější námi nabízený způsob standardního dodání) , a to neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám nebudou v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky.

Pokud jste zboží obdrželi, zašlete jej prosím zpět nebo nám jej předejte na adrese: ul. Zemska 7/5 54-438 Wrocław , neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věcí vyplývající z jejich používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování věcí.

 

Šablony dokumentů

 

Níže jsme pro vaše pohodlí připravili připravené šablony dokumentů, které můžete využít, pokud potřebujete uplatnit reklamaci v naší prodejně nebo odstoupit od smlouvy.

Vzor formuláře reklamace záruky

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium