Sof-Lex 8691C - Standardní hrubé kotouče (černé) - 12,7 mm
Sof-Lex 8691C - Standardní hrubé kotouče (černé) - 12,7 mm

65,90 zł

Regular price: 70,00 zł

Lowest price: 68,90 zł

61,02 zł

Regular price: 64,81 zł

Lowest price: 63,80 zł
szt.
Sof-Lex 8691F - Standardní kotouče hladké (modré) 12,7 mm
Sof-Lex 8691F - Standardní kotouče hladké (modré) 12,7 mm

65,90 zł

Regular price: 70,00 zł

Lowest price: 68,90 zł

61,02 zł

Regular price: 64,81 zł

Lowest price: 63,80 zł
szt.
Sof-Lex 3M8692M - XT disky Super tenké střední (oranžové) 12,7 mm
Sof-Lex 3M8692M - XT disky Super tenké střední (oranžové) 12,7 mm

65,90 zł

Regular price: 70,00 zł

Lowest price: 68,90 zł

61,02 zł

Regular price: 64,81 zł

Lowest price: 63,80 zł
szt.
Sof-Lex 8692C - XT Super Thin Coarse Discs (Raspberry) 12,7 mm
Sof-Lex 8692C - XT Super Thin Coarse Discs (Raspberry) 12,7 mm

65,90 zł

Regular price: 67,00 zł

Lowest price: 67,00 zł

61,02 zł

Regular price: 62,04 zł

Lowest price: 62,04 zł
szt.
Sof-Lex 8693C - XT Super Thin Coarse Discs (Raspberry) 9,5 mm
Sof-Lex 8693C - XT Super Thin Coarse Discs (Raspberry) 9,5 mm

65,90 zł

Regular price: 70,00 zł

Lowest price: 68,90 zł

61,02 zł

Regular price: 64,81 zł

Lowest price: 63,80 zł
szt.
Structur 2 SC 75 g - Kompozitní materiál pro výrobu provizorních korunek a můstků
Structur 2 SC 75 g - Kompozitní materiál pro výrobu provizorních korunek a můstků

379,99 zł

Regular price: 390,00 zł

Lowest price: 390,00 zł

351,84 zł

Regular price: 361,11 zł

Lowest price: 361,11 zł
szt.
G-aenial stříkačka 2,7 ml - Světlem tuhnoucí mikrohybridní kompozit s nanoplnivem
G-aenial stříkačka 2,7 ml - Světlem tuhnoucí mikrohybridní kompozit s nanoplnivem

179,99 zł

Regular price: 189,00 zł

Lowest price: 179,99 zł

166,66 zł

Regular price: 175,00 zł

Lowest price: 166,66 zł
GRADIA Direct Supplement Syringe - světlem tuhnoucí kompozit pro výplně
GRADIA Direct Supplement Syringe - světlem tuhnoucí kompozit pro výplně

115,90 zł

Regular price: 120,00 zł

Lowest price: 117,99 zł

107,31 zł

Regular price: 111,11 zł

Lowest price: 109,25 zł
Barva toku - Barevný kompozit mikrohybridního typu toku
Barva toku - Barevný kompozit mikrohybridního typu toku

32,99 zł

Regular price: 35,00 zł

Lowest price: 32,99 zł

30,55 zł

Regular price: 32,41 zł

Lowest price: 30,55 zł
Filtek Z250 - Univerzální kompozitní materiál pro výplně
Filtek Z250 - Univerzální kompozitní materiál pro výplně

123,99 zł

Regular price: 130,00 zł

Lowest price: 123,99 zł

114,81 zł

Regular price: 120,37 zł

Lowest price: 114,81 zł
Filtek Z550 - Univerzální kompozitní materiál pro výplně
Filtek Z550 - Univerzální kompozitní materiál pro výplně

130,00 zł

120,37 zł

Filtek Z550 Trial Kit - Univerzální kompozitní výplňový materiál
Filtek Z550 Trial Kit - Univerzální kompozitní výplňový materiál

1 139,00 zł

1 054,63 zł

szt.
Relyx U200 Automix A2 - Samolepicí cement s obsahem pryskyřice
Relyx U200 Automix A2 - Samolepicí cement s obsahem pryskyřice

369,00 zł

Regular price: 410,00 zł

Lowest price: 410,00 zł

341,67 zł

Regular price: 379,63 zł

Lowest price: 379,63 zł
szt.
Vitremer Introductory Kit - - Základní stavební materiál s trojitou vazbou
Vitremer Introductory Kit - - Základní stavební materiál s trojitou vazbou

1 250,00 zł

1 157,41 zł

Vitremer Trial Kit - Základní stavební materiál s trojitou vazbou
Vitremer Trial Kit - Základní stavební materiál s trojitou vazbou

310,00 zł

287,04 zł

szt.
OptraGate Small 80 ks - Orální dilatátor (malý)
OptraGate Small 80 ks - Orální dilatátor (malý)

495,00 zł

Regular price: 520,00 zł

Lowest price: 499,00 zł

458,33 zł

Regular price: 481,48 zł

Lowest price: 462,04 zł
szt.
Všeobecné obchodní podmínky

PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU DENTALESHOP.PL

OBSAH:
1. Obecná ustanovení
2. elektronických služeb v internetovém obchodě
3. Podmínky pro uzavření kupní smlouvy
4. metody a lhůty pro platbu za VÝROBEK
5. Náklady, metody a dodací lhůta
6. žádání PRODUCT PŘÍSTUPU
7 . Reklamační řád přístupu k těmto postupům

8. právo na odstoupení od smlouvy (vztahuje na maloobchodní dohod uzavřených od 25. 12. 2014)
9. Ustanovení týkající se podnikatelů,
10. Závěrečná ustanovení
11. šablona pro ukončením FORMĚ

Internetový obchod www.dentaleshop.pl dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitele. Ustanovení smluv pro spotřebitele méně výhodná než ustanovení zákona o právech spotřebitele jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitele. Ustanovení těchto nařízení proto nejsou určena k vyloučení nebo omezení jakýchkoli práv spotřebitelů, která jim přiznávají závazná ustanovení zákona, a veškeré případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto předpisů s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost a měla by být uplatněna.
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Internetový obchod dostupný na www.dentaleshop.pl provozuje Grupa Eshop sp. Z oo zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS 0000690431, rejstříkový soud ukládající dokumentaci společnosti: Okresní soud pro Wrocław - Fabryczna ve Vratislavi, 6. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku , s: adresou místa podnikání a adresou pro doručování : ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław, NIP: 8943111906, REGON: 367989009, e-mailová adresa: biuro@dentaleshop.pl, telefonní číslo: 570364508.
1.2. Tato Pravidla jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Internetový obchod, pokud dané ustanovení Pravidel nestanoví jinak a je určena pouze spotřebitelům nebo podnikatelům.
1.3.Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s implementací ustanovení těchto Nařízení je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely v rozsahu a na základě zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává Poskytovatel služby, má právo nahlížet do jejich obsahu a právo na jejich aktualizaci a opravu.
1.4. Definice:
1.4.1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.
1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v Internetovém obchodě, který vám umožní vytvořit Účet.
1.4.3.OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a definováním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
1.4.4. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; - kdo uzavřel nebo hodlá uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.
1.4.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů).
1.4.6. ÚČET - Elektronická služba, soubor zdrojů v ICT systému Poskytovatele služeb označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Příjemcem služby, ve kterém jsou údaje poskytnuté Příjemcem služby a informace o Objednávkách jím zadaných v Online Obchod se shromažďují.
1.4.7. NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem příjemcům služeb, kteří ji využívají, automaticky dostávat od poskytovatele služeb cyklický obsah následujících vydání newsletteru obsahující informace o produktech, novinkách a akcích v Internetový obchod.
1.4.8.PRODUKT - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
1.4.9. PRAVIDLA - tento Řád Internetového obchodu.
1.4.10. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.dentaleshop.pl.
1.4.11. OBCHODNÍK; POSKYTOVATEL SLUŽEB - Grupa Eshop sp. Z oo zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS 0000690431, rejstříkový soud ukládající dokumentaci společnosti: Okresní soud pro Wrocław - Fabryczna ve Wrocławi, 6. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, s: adresou místa podnikání a adresou pro servis: ul.Zemska 7/5, 54-438 Wrocław, NIP: 8943111906, REGON: 9367989009, e-mailová adresa: biuro@dentaleshop.pl, telefonní číslo: 570364508. 1.4.12
. PRODEJNÍ SMLOUVA - Smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem služby Příjemci služby prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.14. PŘÍJEMCE SLUŽBY - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům;- používání nebo úmysl používat Elektronickou službu.
1.4.15. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ, ZÁKON - Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (
Sbírka zákonů z roku 2014, pol. 827 v platném znění) 1.4.16. OBJEDNÁVKA - Zákazníkovo prohlášení o vůli podané prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření Smlouvy o prodeji Produktu s Prodávajícím.
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
2.1. V online obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: účet, objednávkový formulář a newsletter.
2.1.1.Účet - používání Účtu je možné po dokončení celkem tří po sobě jdoucích kroků Zákazníka - (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutí na pole "Registrovat" a (3) potvrzení ochoty vytvořit Účet prostřednictvím kliknutím na potvrzovací odkaz zaslaný automaticky na zadanou e-mailovou adresu. V Registračním formuláři je nutné, aby Příjemce služby uvedl tyto údaje Příjemce služby: e-mailovou adresu a heslo
2.1.1.1. Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou.Příjemce služby může kdykoli a bez udání důvodu smazat účet (odstoupit z účtu) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: biuro@dentaleshop.pl nebo písemně na adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław.
2.1.2. Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná přidáním prvního Produktu do elektronického košíku v Internetovém obchodě Zákazníkem.Objednávka se uskuteční poté, co zákazník dokončí dva po sobě jdoucí kroky – (1) po vyplnění objednávkového formuláře a (2) po vyplnění objednávkového formuláře klikne na pole „Objednat s povinností platby“ na webu internetového obchodu – do té doby je možné upravovat zadané údaje (k tomu postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na webu internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl o Zákazníkovi tyto údaje: jméno a příjmení / název firmy, adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, město, stát), e-mailová adresa, kontakt telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: Produkt/y, množství Produktů, místo a způsob dodání Produktu/y, způsob platby.V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je dále nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo.
2.1.2.1. Elektronický objednávkový formulář služby je poskytován zdarma a je jednorázové povahy a končí okamžikem, kdy je jeho prostřednictvím učiněna Objednávka nebo když Zákazník přestane objednávat jeho prostřednictvím dříve.
2.1.3. Newsletter – k používání Newsletteru dojde po zadání e-mailové adresy, na kterou mají být zasílána následující vydání Newsletteru, v záložce „Newsletter“ viditelné na webu internetového obchodu a kliknutí na pole „Přihlásit se k odběru“. K odběru Newsletteru se můžete přihlásit také zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření Účtu - vytvořením Účtu je Zákazník přihlášen k odběru Newsletteru.
2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služby se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (odstoupit z Newsletteru) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: biuro@dentaleshop.pl nebo písemně na adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław.
2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s ICT systémem používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště;(3) Internetový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší, Microsoft Edge verze 25.10586.0.0 a vyšší; (4) povolení cookies a podpory Javascriptu ve webovém prohlížeči.
2.3. Příjemce služby je povinen používat Internetový obchod v souladu se zákonem a dobrými mravy, při respektování osobnostních práv a autorských práv a duševního vlastnictví Poskytovatele služby a třetích osob. Příjemce služby je povinen zadat údaje odpovídající skutečnosti. Příjemce služby má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
2.4. Reklamační řád:
2.4.1.Stížnosti související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a jiné stížnosti související s provozováním Internetového obchodu (vyjma reklamačního řádu Produktu, který je uveden v bodě 6 Pravidel), může Zákazník podávat např.:
2.4 .2. písemně na adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław;
2.4.3. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro@dentaleshop.pl;
2.4.4. Doporučuje se, aby Příjemce služby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu nesrovnalostí; (2) požadavky Příjemce služby;a (3) kontaktní údaje osoby podávající stížnost – to usnadní a urychlí posouzení stížnosti Poskytovatelem služby. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
2.4.5. Reakce na reklamaci ze strany Poskytovatele služeb probíhá neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.
3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem2.1.2 Pravidel.
3.2. Cena produktu uvedená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Celková cena včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i náklady na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné) a další náklady, a pokud nelze výši těchto poplatků určit - o povinnosti uhradit je, je Zákazník informován na webových stránkách Internetového obchodu při zadávání objednávky, včetně toho, kdy Zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouvou.
3.3. Postup pro uzavření kupní smlouvy v Internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře
3.3.1.K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník zadá objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Pravidel.
3.3.2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním odpovídajícího e-mailu Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí. pro realizaci a potvrzení uzavření kupní smlouvy.Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.
3.4. Konsolidace, zabezpečení a zpřístupnění obsahu uzavřené Kupní smlouvy Zákazníkovi probíhá (1) poskytnutím těchto Pravidel na webové stránce Internetového obchodu a (2) odesláním e-mailové zprávy uvedené v bodě 3.3.2. Předpisů. Obsah kupní smlouvy je dodatečně evidován a zabezpečen v IT systému Internetového obchodu prodávajícího.
3.5. Produkty Ivoclar neprodáváme za účelem dalšího prodeje subjektům, které nejsou na oficiálním seznamu prodejců nebo subdealerů Ivoclar. Pokud nebudete uvedeni na seznamu oficiálních prodejců a subdealerů Ivoclar, objednávka bude zrušena a platba vrácena (prodej pouze pro lékaře, kliniky a zubní lékaře).
4. ZPŮSOBY A LHŮTY PLATBY ZA PRODUKT
4.1. Prodávající poskytuje Zákazníkovi na základě kupní smlouvy následující způsoby platby:
4.1.1. Platba v hotovosti na dobírku při předání.
4.1.2. Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.
4.1.3. Platby nakupujícím
4.2. Datum platby:
4.2.1. Zvolí-li Zákazník platbu bankovním převodem, je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.
4.2.2. Zvolí-li Zákazník platbu v hotovosti na dobírku, je Zákazník povinen provést platbu při předání.
4.2.3. Subjektem poskytujícím online platební služby je Blue Media SA

Dostupné způsoby platby: Platební
karty:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

V případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, budou peníze prodávajícímu vráceny na bankovní účet přiřazený k platební kartě Objednatele
5. CENA, ZPŮSOB A TERMÍN DORUČENÍ
5.1. Dodání Produktu Zákazníkovi je splatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce s informacemi o nákladech na doručení a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník vyjádří svou vůli být vázán prodejem. Dohoda.
5.2. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby dodání Produktu:
5.2.1.Kurýr, dobírka.
5.2.2. Paletová zásilka.
5.3. Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi je do 14 Pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší daný termín, který však nesmí přesáhnout 14 Pracovních dnů. Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi je následující:
5.3.1. Zvolí-li Zákazník způsob platby bankovním převodem, elektronickou platební kartou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
5.3.2.Zvolí-li Zákazník způsob platby v hotovosti na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy.
6. REKLAMACE PRODUKTU
6.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, má-li prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), vymezují obecně platné právní předpisy, zejména občanský zákoník (zejména § 556-576 občanského zákoníku). Kód).U kupních smluv uzavřených do 24. 12. 2014 je základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, který je fyzickou osobou, která zakoupí výrobek za účelem nesouvisejícím s profesní nebo podnikatelskou činností, z důvodu nesouladu výrobku s prodejem Smlouvy, jsou definovány obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem ze dne 27. července 2002 o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje ao změně občanského zákoníku (Sbírka zákonů 2002, č. 141, položka 1176, v platném znění).
6.2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad. Podrobné informace o odpovědnosti Prodávajícího za vadu Produktu a právech Zákazníka jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu v záložce Informace o reklamaci.
6.3.Reklamaci může Zákazník uplatnit např.:
6.3.1. písemně na adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław;
6.3.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro@dentaleshop.pl;
6.4. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadovat způsob uvedení produktu do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
6.5. Prodávající odpoví na reklamaci Zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.Pokud zákazník, který je spotřebitelem, požádal o výměnu věci nebo odstranění vady nebo předložil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a prodávající na tuto žádost do 14 kalendářních dnů neodpověděl, má se za to, že žádost byla považována za oprávněnou.
6.6. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný Produkt na adresu: ul. Zemska 7/5 54-438 Wrocław. V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na dodání Produktu Prodávající, v případě Zákazníka, který není spotřebitelem, nese náklady na dodání Zákazník.Pokud by vzhledem k druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem nadměrně obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu v místě, kde se Produkt nachází.
7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE, TAKÉ PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM
7.1. Podrobné informace o možnosti Zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudní způsoby reklamace a nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https:// uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
7.2.K dispozici je také kontaktní místo u prezidenta Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Plac Powstańców Warszawy 1, Varšava.), Jejím úkolem je mimo jiné poskytování pomoci spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
7.3. Spotřebitel má následující vzorové možnosti využití mimosoudních způsobů reklamace a nápravy: (1) podání žádosti o řešení sporu stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu (více informací na: http://www.spsk.wiih.org.pl / );(2) žádost o mimosoudní řešení sporu krajskému inspektorovi obchodní inspekce (více informací na webových stránkách inspektora příslušného pro místo podnikání prodávajícího); a (3) pomoc místního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo společenské organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (včetně Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na adrese tips@dlakonsumentow.pl a na lince spotřebitelské důvěry 801 440 220 (horká linka je v provozu v Pracovní dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení dle tarifu operátora tarif).
7.4. Na http://ec.europa.eu/consumers/odrje k dispozici platforma pro online systém řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčný web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb (více informací na na webových stránkách samotné platformy nebo na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php ).
8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PLATÍ PRO PRODEJNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)
8.1.Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní do 14 kalendářních dnů odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, kromě nákladů uvedených v písm. 8.8 Pravidel. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat např.:
8.1.1. písemně na adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław;
8.1.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: biuro@dentaleshop.pl;
8.2. Vzorový vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc dostupný v bodě11 Pravidel a na webových stránkách Internetového obchodu v záložce Odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může použít šablonu formuláře, není to však povinné.
8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
8.3.1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající vydá Produkt, přičemž je povinen převést jeho vlastnické právo (např. Kupní smlouva) – převzetím Produktu spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu - od převzetí prvního z Produktů;
8.3.2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.
8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (kromě dodatečné náklady vyplývající ze způsobu doručení zvoleného Zákazníkem, který je jiný než nejlevnější standardní způsob doručení dostupný v Internetovém obchodě).Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od spotřebitele vyzvedne sám,
8.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, pokud Prodávající nenabídl aby si produkt sám vyzvedl. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím jeho platnosti. Spotřebitel může vrátit výrobek na adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław.
8.7.Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.
8.8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:
8.8.1. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které tím vznikly.
8.8.2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu.
8.8.3.V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění na výslovnou žádost spotřebitele začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti , je povinna platit za služby splněné do odstoupení od smlouvy. Výše úplaty se vypočítá úměrně k rozsahu poskytované služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnuté služby.
8.9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel v souvislosti se smlouvami:
8.9.1.(1) za poskytnutí služby, pokud prodávající službu plně provedl s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo odstoupit od smlouvy; (2) kde cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve kterém je předmětem služby Produkt, který se rychle kazí nebo má krátkou životnost;(5) ve kterém je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen; (6) ve kterém jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) jsou-li předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání se může uskutečnit až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu nad nimiž nemá Prodávající kontrolu; (8) ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby se k němu prodávající dostavil za účelem naléhavé opravy nebo údržby;v případě, že Prodávající poskytuje další doplňkové služby, než které požaduje spotřebitel, nebo dodává Produkty jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy týkající se doplňkových služeb nebo Produktů; (9) ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen; (10) na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřená prostřednictvím veřejné dražby;(12) pro poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, je-li ve smlouvě uveden den nebo období poskytování služby; (13) pro dodání digitálního obsahu,
9. USTANOVENÍ O PODNIKATELE
9.1. Tento oddíl Předpisů a ustanovení v něm obsažená se vztahují pouze na zákazníky a uživatele služeb, kteří nejsou spotřebiteli.
9.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitel, do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření.Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky ze strany zákazníka, který není spotřebitelem, vůči prodávajícímu.
9.3. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úplnou nebo částečnou platbu předem, bez ohledu na způsob platby zvolený Zákazníkem a skutečnost, že došlo k uzavření Kupní smlouvy. .
9.4. Po vydání Produktu Prodávajícím přepravci přecházejí výhody a břemena spojená s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Zákazníka, který není spotřebitelem.Prodávající v takovém případě neručí za ztrátu, vadu nebo poškození Produktu vzniklé jeho převzetím k přepravě až do jeho doručení Zákazníkovi a za prodlení s přepravou zásilky.
9.5. Je-li Produkt Zákazníkovi zasílán prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen si zásilku prohlédnout včas a způsobem, který je pro tyto zásilky přijat. Pokud zjistí, že došlo ke ztrátě nebo poškození Produktu během přepravy, je povinna provést veškeré úkony potřebné ke zjištění odpovědnosti dopravce.
9.6. Podle Čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.
9.7.V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.
9.8. Odpovědnost Poskytovatele služby / Prodejce vůči Příjemci služby / Zákazníkovi, který není spotřebitelem, je bez ohledu na právní základ omezena - jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny pohledávky celkem - do výše zaplacené ceny a nákladů na dodání dle kupní smlouvy, maximálně však do výše 1 000 PLN.Poskytovatel služby / Prodávající odpovídá Příjemci služby / Zákazníkovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídá za ztrátu výhod ve vztahu k Příjemci služby / Zákazníkovi, který není spotřebitel.
9.9. Veškeré spory vzniklé mezi Prodávajícím/Poskytovatelem služeb a Zákazníkem/Příjemcem služby, který není spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího/Poskytovatele služeb.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polštině.
10.2. Změny Pravidel:
10.2.1.Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit Pravidla z důležitých důvodů, kterými jsou: změny zákona; změny v platebních a dodacích metodách - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto Pravidel.
10.2.2. V případě uzavírání souvislých smluv na základě těchto Pravidel (např. poskytování Elektronických služeb - Účet) jsou novelizovaná pravidla Příjemce služeb závazná, pokud jsou splněny požadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] občanského zákoníku, to znamená, že Příjemce služby byl o změnách řádně informován a smlouvu do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení nevypověděl.V případě, že novela Řádu povede k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má Příjemce služby, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.
10.2.3. V případě uzavírání smluv jiného charakteru než smluv kontinuálních (např. Kupní smlouva) na základě těchto Pravidel nebudou změny Pravidel žádným způsobem narušovat nabytá práva Příjemců služeb / Zákazníků, kteří jsou spotřebiteli přede dnem nabytí účinnosti změn Řádu, zejména změny Řádu, nebudou mít vliv na již zadané nebo zadané Objednávky a uzavřené, realizované nebo provedené Prodejní smlouvy.
10.3.V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002 č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů); pro Kupní smlouvy uzavřené do 24. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o ochraně některých práv spotřebitele a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000 (Sbírka zákonů z roku 2000 č. 22 , bod 271 ve znění pozdějších předpisů) a zákona o zvláštních podmínkách spotřebitelského prodeje ao změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 141, položka 1176, ve znění pozdějších předpisů);pro kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 se zákazníky, kteří jsou spotřebiteli - ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů z roku 2014, pol. 827 v platném znění); a dalších příslušných ustanovení obecně platných právních předpisů.
11. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(PŘÍLOHA Č. 2 ZÁKONA O PRÁVECH SPOTŘEBITELE)

Vzorový formulář
pro odstoupení od smlouvy (tento formulář vyplňte a zašlete zpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)
- Adresát:
Grupa Eshop sp. Z oo
ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław
dentaleshop.pl
biuro@dentaleshop.pl
- Já / My (*) tímto informujeme / informujeme (*) o svém / našem odstoupení od kupní smlouvy na následující položky (*) smlouva na dodání následujících položek (* ) smlouva o dílo spočívající v provedení následujících věcí (*) / o poskytnutí následující služby (*)

- Datum uzavření smlouvy (*) / převzetí (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů)
- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v papírové podobě formulář)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte.

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium