X

Exclamation symbol Drazí zákazníci!

Vzhledem k povinnosti vyplývající z evropské směrnice (2017/2455 & 2019/1995) musí být všechny objednávky fakturovány s DPH země dodání.

Bullet point

Hrubé ceny produktů jsou s polskou DPH.

Bullet point

Zákazníků s DIČ v rámci EU se to netýká.

Bullet point

DPH země dodání bude vypočítána v košíku na základě země dodání.

Stříkačka Charisma Classic 4 g - Mikrohybridní kompozitní materiál
Stříkačka Charisma Classic 4 g - Mikrohybridní kompozitní materiál
70,00 zł 65,50 zł 64,81 zł 60,65 zł
OptiBond Solo Plus 3 ml - Lepicí a těsnící materiál (1)
OptiBond Solo Plus 3 ml - Lepicí a těsnící materiál (1)
144,00 zł 120,00 zł 133,33 zł 111,11 zł
szt.
CaviWipes plechovka 160 ks - ubrousky pro rychlou dezinfekci (1)
CaviWipes plechovka 160 ks - ubrousky pro rychlou dezinfekci (1)
47,00 zł 35,00 zł 43,52 zł 32,41 zł
szt.
Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU DENTALESHOP.PL

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem závazků pro uživatele služeb ani zákazníky internetového obchodu.
1.2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je Grupa Eshop sp. Z o. O. Zapsaná v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS 0000690431, rejstříkový soud ukládající dokumentaci společnosti: Okresní soud pro Wrocław - Fabryczna ve Wrocławi, 6. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, s: obchodní činnost a adresa pro doručování: ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław, NIP: 8943111906, REGON: 9367989009, e-mailová adresa: biuro@dentaleshop.pl, telefonní číslo: 570364508.- dále jen „Správce“ a zároveň je Poskytovatelem služeb Internetového obchodu a Prodávajícím.
1.3. Osobní údaje zákazníka a zákazníka jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (sbírka zákonů 1997 č. 133, pol. 883, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen: zákon o ochraně osobních údajů) a Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002, č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů).
1.4. Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména dbá na to, aby jím shromážděné údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem;shromažďovány pro stanovené, zákonné účely a nebyly podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.
1.5. Všechna slova, výrazy a zkratky objevující se na této webové stránce a začínající velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba) je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Pravidlech internetového obchodu dostupných na webových stránkách Internetového obchodu.

2. ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ A PŘÍJEMCI ÚDAJŮ

2.1. Vždy, když účel, rozsah a příjemci údajů zpracovávaných Správcem vyplývají z akcí provedených Uživatelem Služby nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě. Pokud si zákazník například při zadávání objednávky zvolí osobní odběr místo kurýra, budou jeho osobní údaje zpracovány za účelem uzavření a realizace kupní smlouvy, ale nebudou již zpřístupněny přepravci provádějícímu přepravu na žádost správce.
2.2. Možné účely shromažďování osobních údajů Uživatelů Služby nebo Zákazníků Správcem:
2.2.1. uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb (např. Účet).
2.2.2.přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Správce.
2.3. Možní příjemci osobních údajů Zákazníků Internetového obchodu:
2.3.1. V případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na žádost Správce.
2.3.2. V případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod způsobem elektronických plateb nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě.
2.4.Správce může zpracovávat následující osobní údaje Uživatelů Služby nebo Zákazníků využívajících Internetový obchod: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země), adresa bydliště / provozovny / sídla (pokud se liší od doručovací adresy). V případě Uživatelů služby nebo Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat název společnosti a daňové identifikační číslo (NIP) Uživatele Služby nebo Zákazníka.
2.5. Poskytnutí osobních údajů uvedených ve výše uvedeném bodě může být nezbytné k uzavření a realizaci Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb v Internetovém obchodě.Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách Internetového obchodu a v Pravidlech Internetového obchodu.

3. COOKIES A ÚDAJE O VÝKONU

3.1. Cookies (cookies) jsou malé textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a uložené na straně návštěvníka webové stránky Internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo v paměti chytrého telefonu). karta – v závislosti na zařízení, které návštěvníci našeho internetového obchodu používají). Podrobné informace o cookies a také historii jejich vytváření naleznete mimo jiné zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .
3.2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu pro následující účely:
3.2.1.identifikace uživatelů služby jako přihlášených do online obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni;
3.2.2. zapamatování produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky;
3.2.3. zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu;
3.2.4. přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Příjemce služby (např. ohledně barev, velikosti písma, rozvržení stránky) a optimalizace využívání webových stránek Internetového obchodu;
3.2.5. vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat webovou stránku internetového obchodu.
3.3. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá ukládání souborů cookie.Každý má možnost definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání Cookies – v druhém případě to však může ovlivnit některé funkcionality Internetového obchodu (např. projít objednávkou přes objednávkový formulář z důvodu nepamatování si produktů v košíku během dalších kroků zadávání objednávky).
3.4. Nastavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naším Internetovým obchodem - v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen i prostřednictvím nastavení webového prohlížeče.V případě neexistence takového souhlasu by měla být odpovídajícím způsobem změněna nastavení prohlížeče pro soubory cookie.
3.5. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich vlastním odstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):
• v Chrome
• ve Firefoxu
• v Internet Exploreru
• v prohlížeči Opera
• v prohlížeči Safari
• v Microsoft Edge
3.6 prohlížeči . Správce dále zpracovává anonymizované provozní údaje související s používáním Internetového obchodu (IP adresa, doména) za účelem generování statistik nápomocných při správě Internetového obchodu.Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tj. neobsahují prvky, které identifikují návštěvníky webových stránek internetového obchodu. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

4. ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem Služby nebo Zákazníkem je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených na webových stránkách internetového obchodu a v Řádu internetového obchodu nezbytných pro uzavření a realizaci kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb má za následek nemožnost uzavřít tuto dohodu.
4.2. Základem pro zpracování osobních údajů Příjemce služby nebo Zákazníka je potřeba splnit smlouvu, jejíž je smluvní stranou, nebo učinit na jeho žádost opatření před jejím uzavřením.V případě zpracování údajů pro přímý marketing vlastních produktů nebo služeb Správce je základem pro takové zpracování (1) předchozí souhlas Příjemce služby nebo Zákazníka nebo (2) splnění zákonem odůvodněných účelů prováděných Správcem. (oprávněným cílem je v souladu s 23 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů zejména přímý marketing vlastních produktů či služeb Správce).

5. PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP K JEJICH ÚDAJŮM A JEJICH OPRAVU

5.1. Příjemce služby nebo Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a jejich opravu.
5.2. Každý má právo na kontrolu zpracování údajů, které se ho týkají, obsažených v datovém souboru Správce, zejména právo: požadovat doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, dočasně nebo trvale pozastavit jejich zpracování nebo je vymazat, pokud jsou neúplné nebo neaktuální, nepravdivé nebo byly shromážděny v rozporu se zákonem nebo již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny.
5.3.Pokud Uživatel Služby nebo Zákazník udělí souhlas se zpracováním údajů pro přímý marketing vlastních produktů či služeb Správce, může být souhlas kdykoliv odvolán.
5.4. V případě, že Správce hodlá zpracovávat nebo zpracovávat údaje Příjemce služby nebo Zákazníka za účelem přímého marketingu vlastních produktů či služeb Správce, je subjekt údajů rovněž oprávněn (1) podat písemnou, motivovanou žádost přestat zpracovávat jeho údaje z důvodu jeho zvláštní situace nebo (2) vznést námitku proti zpracování jeho údajů.
5.5.Za účelem uplatnění výše uvedených práv můžete kontaktovat Správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vyzývá, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tento internetový obchod.
6.2. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů přiměřenou hrozbám a kategoriím chráněných údajů, zejména chrání údaje před neoprávněným zveřejněním, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými předpisy a změnou ztrátu, poškození nebo zničení.
6.3.K zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami správce poskytuje následující technická opatření:
6.3.1. Zabezpečení datového souboru proti neoprávněnému přístupu.
6.3.2. Přístup k Účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.
6.3.3. SSL certifikát.

Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s GDPR

I. ÚČEL A ROZSAH SBĚRU ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO TYTO ČINNOSTI:

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro tři účely, v závislosti na vašem souhlasu:
  1. reakce na vaše dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře - právním základem pro tyto činnosti je zásada, že zpracování údajů je nezbytné pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů,
  2. zasílání nabídek, newsletter - právním základem těchto aktivit je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
  3. pro účely náboru – právním základem těchto činností je váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.
 2. Zpracováváme následující rozsah vašich údajů:
  1. Jméno a příjmení,
  2. emailová adresa,
  3. Telefonní číslo,
  4. jakékoli další údaje, které jste uvedli v obsahu dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře nebo nám zaslali v souborech připojených ke korespondenci,
 3. Neshromažďujeme o vás další informace z jiných zdrojů.
 4. Osobní údaje neprodáváme, nesdílíme s jinými subjekty. Vaše údaje nejsou zejména předávány mimo Evropský hospodářský prostor ani mezinárodním organizacím.

II. ULOŽENÍ A VYMAZÁNÍ DAT

 1. Snažíme se co nejvíce omezit dobu uchovávání osobních údajů, které již nejsou využívány. Upozorňujeme však, že k takové situaci může z provozních a technologických důvodů dojít. Máme tím na mysli čas potřebný k rozhodnutí, zda je další kontakt vhodný, a také čas potřebný k vymazání dat ze zálohy.
 2. Vaše údaje zpracovávané za účelem vyřízení dotazu budou u nás zpracovávány po dobu korespondence a následně v závislosti na výsledcích nebo budou přidány do naší zákaznické báze a budou dále zpracovávány za účelem plnění smlouvy, nebo budou smazány, pokud ne, bude možnost navázat spolupráci.
 3. V případě jasného uzavření konverzace z vaší strany budou data okamžitě vymazána z databází fungujícího systému a ze záložních kopií do třiceti dnů.
 4. V případě bez odpovědi a nejasné situace budou údaje uchovávány po dobu 6 měsíců od data odeslání poslední zprávy.
 5. Údaje zpracovávané na základě souhlasu, tedy údaje sloužící k zasílání marketingových informací, budou zpracovávány do odvolání souhlasu. Měli byste také přidat období 30 dnů potřebné k jejich odstranění ze zálohy.

III. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VAŠICH ÚDAJŮ, PRÁVO NA PŘENOS DAT, PRÁVO NA NÁMITKU PROTI DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ A PRÁVO PŘIHLÁŠENÍ

 1. Informujeme vás, že vaše údaje zpracováváme pro marketingové účely na základě vašeho dobrovolného souhlasu. Informujeme vás, že tento souhlas lze kdykoli odvolat. Za tímto účelem vám doporučujeme, abyste nám zaslali zprávu ze stejné e-mailové adresy nebo telefonního čísla, na které dostáváte marketingový obsah. Jediným důsledkem odvolání vašeho souhlasu bude skutečnost, že již od nás nebudete moci dostávat informace o naší nabídce a dalším marketingovém obsahu. Také vás informujeme, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost našeho zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním.
 2. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů. Dále máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 3. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.
 4. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů po dobu kontroly správnosti údajů nebo vyřizování reklamací.
 5. Máte také právo nás požádat, abychom vám nebo přímo jinému správci zaslali vaše údaje v běžně používaném strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na údaje, které jsme od vás obdrželi. Vzhledem k tomu, že jsou o Vás zpracovávány pouze údaje v textové podobě, spočívá přenos údajů v tom, že vygenerujeme námi textové dokumenty ve formátu docx obsahující historii Vašich dotazů. Tyto dokumenty nebudou obsahovat naše odpovědi, a tedy zejména naše rady nebo jakýkoli jiný druh odborných znalostí, protože se na ně nevztahují vaše práva (nejsou přenosné).
 6. Všechny výše uvedené záležitosti zašlete do naší kanceláře na biuro@dentaleshop.pl
 7. Rádi bychom vás informovali, že máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.
nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium