X

Exclamation symbol Vážení zákazníci!

Vzhľadom na povinnosť vyplývajúcu z európskej smernice (2017/2455 a 2019/1995) musia byť všetky objednávky fakturované s DPH krajiny dodania.

Bullet point

Hrubé ceny produktov sú s poľskou DPH.

Bullet point

Zákazníkov s IČ DPH v rámci EÚ sa to netýka.

Bullet point

DPH krajiny dodania bude vypočítaná v košíku na základe krajiny dodania.

zľava
Evetric System Kit + AKCIOVÝ SET Tetric EvoFlow 2g
Evetric System Kit + AKCIOVÝ SET Tetric EvoFlow 2g
772,00 zł 555,00 zł 714,81 zł 513,89 zł
szt.
Evetric Sortiment Kit 8x3,5g + Evetric Bond + Eco-Etch PROPAGAČNÁ SADA
Evetric Sortiment Kit 8x3,5g + Evetric Bond + Eco-Etch PROPAGAČNÁ SADA
1 193,00 zł 835,00 zł 1 104,63 zł 773,15 zł
szt.
Evetric Assortment Kit 8 x 3,5 g + Adhézny univerzálny systém VivaPen PROPAGAČNÁ SADA
Evetric Assortment Kit 8 x 3,5 g + Adhézny univerzálny systém VivaPen PROPAGAČNÁ SADA
1 078,00 zł 835,00 zł 998,15 zł 773,15 zł
szt.
Tetric EvoCeram injekčná striekačka 5 x 3 g + OptraGloss Composite Kit PROPAGAČNÁ SADA
Tetric EvoCeram injekčná striekačka 5 x 3 g + OptraGloss Composite Kit PROPAGAČNÁ SADA
1 655,00 zł 1 300,00 zł 1 532,41 zł 1 203,70 zł
Tetric EvoCeram injekčná striekačka 5 x 3g + 2 x Tetric EvoFlow 2g PROPAGAČNÁ SADA
Tetric EvoCeram injekčná striekačka 5 x 3g + 2 x Tetric EvoFlow 2g PROPAGAČNÁ SADA
1 734,00 zł 1 300,00 zł 1 605,56 zł 1 203,70 zł
Structur 2 SC 75 g - Kompozitný materiál na výrobu provizórnych koruniek a mostíkov
Structur 2 SC 75 g - Kompozitný materiál na výrobu provizórnych koruniek a mostíkov
370,00 zł 349,00 zł 342,59 zł 323,15 zł
GRADIA Direct Restoration Syringe - Svetlom tuhnúci kompozit na výplne
GRADIA Direct Restoration Syringe - Svetlom tuhnúci kompozit na výplne
120,00 zł 99,00 zł 111,11 zł 91,67 zł
GrandioSO Set 5x4g - Univerzálny nano-hybridný výplňový materiál
GrandioSO Set 5x4g - Univerzálny nano-hybridný výplňový materiál
1 206,54 zł 1 117,17 zł
szt.
PROSEPT Spray 5L - dezinfekcia a čistenie zdravotníckych pomôcok
PROSEPT Spray 5L - dezinfekcia a čistenie zdravotníckych pomôcok
155,00 zł 143,52 zł
szt.
Frézy PROSEPT 5L- na čistenie rotačných nástrojov
Frézy PROSEPT 5L- na čistenie rotačných nástrojov
145,00 zł 134,26 zł
Adseal 13,5g - tesniaci tmel na potrubie na báze živice
Adseal 13,5g - tesniaci tmel na potrubie na báze živice
80,00 zł 74,07 zł
szt.
Durr ID 220 - roztok na dezinfekciu rotačných nástrojov
Durr ID 220 - roztok na dezinfekciu rotačných nástrojov
134,00 zł 124,07 zł
szt.
Výrobcovia
Reklamácia a vrátenie tovaru

Pravidlá pre reklamácie a vrátenie výrobkov

Vážený zákazník,

záleží nám na vašich právach vrátane práva podať sťažnosť. Ďalej nájdete podrobné informácie o našej zodpovednosti za chyby nami predávaného produktu a vašich právach súvisiacich s reklamáciou zo zákona - na základe záruky .

Dôležité! Pamätajte, že ak bola na daný výrobok poskytnutá záruka , môžete podať sťažnosť aj na jej základe - v takom prípade však bude zárukou uvedenou v záruke adresát. Záruka taktiež zakaždým definuje rozsah vašich práv. Pamätajte, že uplatnenie práv zo záruky nemá vplyv na našu zodpovednosť zo záruky a že záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje vaše práva podľa ustanovení o záruke za chyby predaného tovaru.

Základ a rozsah našej zodpovednosti za chyby výrobku v rámci záruky určujú všeobecne platné právne predpisy, najmä ustanovenia občianskeho zákonníka, a pri kúpnych zmluvách uzatvorených do 24. decembra 2014 ustanovenia zákona z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene a doplnení občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 141, položka 1176, v znení neskorších predpisov).

Sme povinní dodať výrobok bez vád. V prípade záruky fyzickej chyby produktu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia kupujúcemu zodpovedáme podľa záruky. Dôležité! V rámci záruky ručíme za fyzické vady, ktoré existovali v čase, keď na kupujúceho prešlo nebezpečenstvo alebo ktoré vznikli z dôvodu, ktorý je vlastný súčasne predávanej veci .

Môžete podať sťažnosť, napríklad:

  • písomne na túto adresu: Grupa Eshop sp. z oo, ul. Zemska 7/5 54-438 Vroclav
  • v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na túto adresu: biuro@dentaleshop.pl

V popise reklamácie uveďte: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum poruchy; (2) žiadosť o spôsob uvedenia produktu do súladu s kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy; a (3) vaše kontaktné údaje - uľahčí a urýchli to posúdenie vašej sťažnosti. Pamätajte, že požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaním a nemajú vplyv na účinnosť podaných sťažností bez odporúčaného popisu sťažnosti.

Pri podaní sťažnosti môžete použiť náš vzorový formulár sťažnosti, ktorý je uvedený nižšie, ale nie je to povinné.

 

Základné práva kupujúceho v súvislosti s reklamáciou výrobku

Pre kúpne zmluvy uzatvorené
od 25. decembra 2014.


V takom prípade majú práva väčšinou rovnocenný charakter, čo znamená, že môžete ihneď použiť prvú aj druhú skupinu práv:
1) Skupina: zníženie / vrátenie ceny
Ak má predaný produkt chybu, môžete odoslať prehlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od zmluvy, pokiaľ okamžite a bez zbytočných nepríjemností pre vás nevymeníme chybný Produkt za produkt bez vád alebo vadu odstránime.
Dôležité! Toto obmedzenie neplatí, ak sme produkt už sami vymenili alebo opravili alebo ak sme si nesplnili povinnosť vymeniť produkt za výrobok bez vád alebo odstrániť vadu.
• Ak je zákazníkom spotrebiteľ, môže namiesto odstránenia nami navrhovanej vady v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami požadovať výmenu výrobku za výrobok bez vád, alebo namiesto výmeny výrobku požadovať, aby vada bude odstránená, pokiaľ nie je nemožné uviesť výrobok do súladu s kúpnou zmluvou vami zvoleným spôsobom alebo by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s nami navrhnutým spôsobom.
Dôležité! Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada irelevantná.
2) Skupina: oprava / výmena
Ak má predávaný produkt chybu, môžete požiadať o výmenu produktu za produkt bez chýb alebo odstránenie chyby.Môžeme však odmietnuť vyhovieť vašej žiadosti, ak je nemožné uviesť vadný výrobok do súladu so zmluvou vami zvoleným spôsobom alebo by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom, ako uviesť do súladu so zmluvou.

Pamätajte, že zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť chybný produkt na naše náklady na nasledujúcu adresu: ul. Zemska 7/5 54-438 Vroclav . Ak by však jeho dodanie bolo vzhľadom na typ produktu alebo spôsob jeho inštalácie nadmerne náročné, je zákazník povinný nám produkt sprístupniť na mieste, kde sa produkt nachádza.

Na vašu sťažnosť odpovieme okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania. Dôležité! Neodpovedanie v uvedenej lehote znamená, že sme sťažnosť považovali za oprávnenú.

Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr existuje online platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma RSO). Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí sa usilujú o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o predaji online alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb.

Predpisy nášho obchodu môžu obsahovať ďalšie obmedzenia súvisiace so sťažnosťou na výrobok, ktorá sa týka zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

Ostatné sťažnosti

Rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie, môžete podať sťažnosť súvisiacu s poskytovaním elektronických služieb aj prostredníctvom nášho internetového obchodu (napr. Účet alebo objednávkový formulár) a ďalšie sťažnosti súvisiace s prevádzkou nášho internetového obchodu.

V popise sťažnosti uveďte (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum vzniku nezrovnalosti; (2) vaša žiadosť; a (3) kontaktné údaje - to uľahčí a urýchli posúdenie sťažnosti. Pamätajte, že požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaním a nemajú vplyv na účinnosť podaných sťažností bez odporúčaného popisu sťažnosti.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Informácie pre spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy na diaľku

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej v Internetovom obchode do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď nadobudnete, alebo iná tretia strana ako dopravca, ktorú ste uviedli, nadobudne fyzické vlastníctvo tovaru. Pre uplatnenie práva na odstúpenie nás musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. Listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Výpis môžete poslať napríklad:

písomne na túto adresu: Grupa Eshop sp. z oo, ul. Zemska 7/5 54-438 Vroclav

v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na túto adresu:  biuro@dentaleshop.pl

Vzorový vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 2 k zákonu o právach spotrebiteľov a je navyše k dispozícii na webových stránkach online obchodu na karte „Sťažnosti a vrátenie“. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.

Pre dodržanie termínu na odstúpenie od zmluvy vám stačí zaslať informácie týkajúce sa uplatnenia vášho práva na odstúpenie od zmluvy pred termínom na odstúpenie od zmluvy.

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré od vás prijmeme, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem ďalších nákladov vyplývajúcich z vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame) , okamžite, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu uhradíme rovnakými spôsobmi platby, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v súvislosti s týmto vrátením nebudú účtované žiadne poplatky.

Ak ste položku dostali, pošlite ju späť alebo nám ju odovzdajte na tejto adrese: ul. Zemska 7/5 54-438 Wrocław , okamžite, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak pošlete tovar späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty vecí, ktoré vzniknú v dôsledku ich používania iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, charakteristík a fungovania vecí.

 

Šablóny dokumentov

 

Ďalej sme pre vaše pohodlie pripravili pripravené šablóny dokumentov, ktoré môžete použiť, ak potrebujete podať sťažnosť v našom obchode alebo odstúpiť od zmluvy.

Šablóna formulára na uplatnenie záruky

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium