zľava
Sof-Lex 8691C – Štandardné hrubé kotúče (čierne) – 12,7 mm
Sof-Lex 8691C – Štandardné hrubé kotúče (čierne) – 12,7 mm

65,90 zł

Regular price: 70,00 zł

Lowest price: 68,90 zł

61,02 zł

Regular price: 64,81 zł

Lowest price: 63,80 zł
szt.
Sof-Lex 8691F - Štandardné kotúče hladké (modré) 12,7 mm
Sof-Lex 8691F - Štandardné kotúče hladké (modré) 12,7 mm

65,90 zł

Regular price: 70,00 zł

Lowest price: 68,90 zł

61,02 zł

Regular price: 64,81 zł

Lowest price: 63,80 zł
szt.
Sof-Lex 3M8692M - disky XT Super tenké stredné (oranžové) 12,7 mm
Sof-Lex 3M8692M - disky XT Super tenké stredné (oranžové) 12,7 mm

65,90 zł

Regular price: 70,00 zł

Lowest price: 68,90 zł

61,02 zł

Regular price: 64,81 zł

Lowest price: 63,80 zł
szt.
Sof-Lex 8692C - XT Super Thin Coarse Disc (Malina) 12,7 mm
Sof-Lex 8692C - XT Super Thin Coarse Disc (Malina) 12,7 mm

65,90 zł

Regular price: 67,00 zł

Lowest price: 67,00 zł

61,02 zł

Regular price: 62,04 zł

Lowest price: 62,04 zł
szt.
Sof-Lex 8693C - XT Super Thin Coarse Disc (Malina) 9,5 mm
Sof-Lex 8693C - XT Super Thin Coarse Disc (Malina) 9,5 mm

65,90 zł

Regular price: 70,00 zł

Lowest price: 68,90 zł

61,02 zł

Regular price: 64,81 zł

Lowest price: 63,80 zł
szt.
Structur 2 SC 75 g - Kompozitný materiál na výrobu provizórnych koruniek a mostíkov
Structur 2 SC 75 g - Kompozitný materiál na výrobu provizórnych koruniek a mostíkov

379,99 zł

Regular price: 390,00 zł

Lowest price: 390,00 zł

351,84 zł

Regular price: 361,11 zł

Lowest price: 361,11 zł
szt.
G-aenial striekačka 2,7 ml - Svetlom tuhnúci mikrohybridný kompozit s nanoplnivom
G-aenial striekačka 2,7 ml - Svetlom tuhnúci mikrohybridný kompozit s nanoplnivom

179,99 zł

Regular price: 189,00 zł

Lowest price: 179,99 zł

166,66 zł

Regular price: 175,00 zł

Lowest price: 166,66 zł
GRADIA Direct Supplement Syringe - Svetlom tuhnúci kompozit na výplne
GRADIA Direct Supplement Syringe - Svetlom tuhnúci kompozit na výplne

115,90 zł

Regular price: 120,00 zł

Lowest price: 117,99 zł

107,31 zł

Regular price: 111,11 zł

Lowest price: 109,25 zł
Farba toku - Farebný mikrohybridný kompozit tokového typu
Farba toku - Farebný mikrohybridný kompozit tokového typu

32,99 zł

Regular price: 35,00 zł

Lowest price: 32,99 zł

30,55 zł

Regular price: 32,41 zł

Lowest price: 30,55 zł
Filtek Z250 - Univerzálny kompozitný materiál na výplne
Filtek Z250 - Univerzálny kompozitný materiál na výplne

123,99 zł

Regular price: 130,00 zł

Lowest price: 123,99 zł

114,81 zł

Regular price: 120,37 zł

Lowest price: 114,81 zł
Filtek Z550 - Univerzálny kompozitný materiál na výplne
Filtek Z550 - Univerzálny kompozitný materiál na výplne

130,00 zł

120,37 zł

Filtek Z550 Trial Kit - Univerzálny kompozitný výplňový materiál
Filtek Z550 Trial Kit - Univerzálny kompozitný výplňový materiál

1 139,00 zł

1 054,63 zł

szt.
Relyx U200 Automix A2 - Samolepiaci cement s obsahom živice
Relyx U200 Automix A2 - Samolepiaci cement s obsahom živice

369,00 zł

Regular price: 410,00 zł

Lowest price: 410,00 zł

341,67 zł

Regular price: 379,63 zł

Lowest price: 379,63 zł
szt.
Vitremer Introductory Kit - - Základný stavebný materiál s trojitou väzbou
Vitremer Introductory Kit - - Základný stavebný materiál s trojitou väzbou

1 250,00 zł

1 157,41 zł

Vitremer Trial Kit - Základný stavebný materiál s trojitou väzbou
Vitremer Trial Kit - Základný stavebný materiál s trojitou väzbou

310,00 zł

287,04 zł

szt.
OptraGate Small 80 ks - Orálny dilatátor (malý)
OptraGate Small 80 ks - Orálny dilatátor (malý)

495,00 zł

Regular price: 520,00 zł

Lowest price: 499,00 zł

458,33 zł

Regular price: 481,48 zł

Lowest price: 462,04 zł
szt.
Výrobcovia
Všeobecné podmienky

PREDPISY ONLINE OBCHODU DENTALESHOP.PL

OBSAH:
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V OBCHODE ONLINE
3. PODMIENKY UZATVORENIA OBCHODNEJ ZMLUVY
4. SPÔSOBY A LEHOTY NA PLATBU ZA VÝROBOK
5. NÁKLADY, METÓDY A DOBA DODANIA
6. NÁROK NA PRÍSTUP K VÝROBKU 7 8. REKLAMAČNÉ PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (PLATÍ PRE DOHODY O PREDAJI UZATVORENÉ OD 25. DECEMBRA 2014)
9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11. ŠABLONA FORMULÁRA O ZÁNIKE

Internetový obchod www.dentaleshop.pl sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu priznáva zákon o právach spotrebiteľa. Ustanovenia zmlúv, ktoré sú pre spotrebiteľa menej výhodné ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa, sú neplatné a na ich miesto sa použijú ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa. Účelom ustanovení tohto nariadenia preto nie je vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľa, ktoré im vyplývajú zo záväzných ustanovení zákona, a mali by sa vysvetliť všetky možné pochybnosti v prospech spotrebiteľa. V prípade nesúladu ustanovení tohto nariadenia s vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť tieto ustanovenia a mali by sa použiť.
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Internetový obchod dostupný na adrese www.dentaleshop.pl prevádzkuje spoločnosť Grupa Eshop sp. Z oo zapísaná do národného registra súdov pod číslom KRS 0000690431, registrový súd, v ktorom je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd vo Vroclave - Fabryczna vo Vroclave, 6. obchodná divízia národného súdneho registra, s: adresou miesta podnikania a adresou pre doručovanie : ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław, NIP: 8943111906, REGON: 367989009, e-mailová adresa: biuro@dentaleshop.pl, telefónne číslo: 570364508.
1.2. Tieto nariadenia sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom využívajúcim online obchod, pokiaľ dané ustanovenie predpisov nestanovuje inak a sú určené iba spotrebiteľom alebo podnikateľom.
1.3.Správcom osobných údajov spracúvaných v súvislosti s implementáciou ustanovení tohto nariadenia je poskytovateľ služby. Osobné údaje sa spracúvajú na účely v rozsahu a na základe zásad stanovených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na webových stránkach online obchodu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Každá osoba, ktorej osobné údaje spracováva Poskytovateľ služby, má právo nazerať do ich obsahu a právo na ich aktualizáciu a opravu.
1.4. Definície:
1.4.1. PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.
1.4.2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár dostupný v online obchode, ktorý vám umožňuje vytvoriť si Účet.
1.4.3.OBJEDNACÍ FORMULÁR - Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje uskutočnenie Objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a definovaním podmienok kúpno-predajnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.
1.4.4. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon uznáva spôsobilosť na právne úkony; - kto uzavrel alebo má v úmysle uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim.
1.4.5. OBČIANSKY KÓD - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Journal of Laws 1964 č. 16, položka 93, v znení neskorších predpisov).
1.4.6. ÚČET - Elektronická služba, súbor zdrojov v systéme ICT Poskytovateľa služby označený individuálnym menom (prihlasovacím menom) a heslom poskytnutým Príjemcom služby, v ktorom sú údaje poskytované Príjemcom služby a informácie o ním zadaných Objednávkach v Online Obchod sa zhromažďuje.
1.4.7. NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronickej distribúcie poskytovaná Poskytovateľom služby prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým Príjemcom služieb, ktorí ju používajú, automaticky dostávať od Poskytovateľa služby cyklický obsah následných vydaní bulletinu obsahujúcich informácie o Produktoch, novinkách a akciách v Internetový obchod.
1.4.8.VÝROBOK - hnuteľný predmet dostupný v online obchode, na ktorý sa vzťahuje kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim.
1.4.9. PRAVIDLÁ - tieto Pravidlá internetového obchodu.
1.4.10. ONLINE OBCHOD - internetový obchod poskytovateľa služieb, ktorý je k dispozícii na internetovej adrese: www.dentaleshop.pl.
1.4.11. PREDAJCA; POSKYTOVATEĽ SLUŽBY - Grupa Eshop sp. Z oo zapísaná do registra národných súdov pod číslom KRS 0000690431, registrový súd, v ktorom je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd vo Vroclave - Fabryczna vo Vroclave, 6. obchodná divízia registra národného súdu, s: adresou miesta podnikania a adresou služba: ul.Zemska 7/5, 54-438 Wrocław, NIP: 8943111906, REGON: 9367989009, e-mailová adresa: biuro@dentaleshop.pl, telefónne číslo: 570364508.
1.4.12. OBCHODNÁ ZMLUVA - zmluva o predaji produktu uzavretá alebo uzatvorená medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom online obchodu.
1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služby Príjemcovi služby prostredníctvom internetového obchodu.
1.4.14. PRÍJEMCA SLUŽBY - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, a v prípadoch ustanovených všeobecne platnými predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon uznáva spôsobilosť na právne úkony;- používanie alebo úmysel používať elektronickú službu.
1.4.15. ZÁKON O PRÁVE SPOTREBITEĽOV, ZÁKON - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827 v platnom znení)
1.4.16. OBJEDNÁVKA - Vyhlásenie vôle zákazníka predložené prostredníctvom objednávkového formulára a zamerané priamo na uzatvorenie zmluvy o predaji produktu s predávajúcim.
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODE
2.1. V elektronickom obchode sú k dispozícii tieto elektronické služby: účet, objednávkový formulár a informačný bulletin.
2.1.1.Účet - použitie účtu je možné po absolvovaní celkovo troch po sebe nasledujúcich krokov zákazníkom - (1) vyplnenie registračného formulára, (2) kliknutie na pole „Registrovať“ a (3) potvrdenie ochoty vytvoriť účet do kliknutím na potvrdzovací odkaz automaticky zaslaným na adresu uvedenú e-mailom. V registračnom formulári je potrebné, aby príjemca služby uviedol nasledujúce údaje príjemcu služby: e-mailová adresa a heslo
2.1.1.1. Elektronická služba Účet je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú.Príjemca služby môže kedykoľvek a bez udania dôvodu vymazať účet (odstúpiť od účtu) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služby, najmä e-mailom na nasledujúcu adresu: biuro@dentaleshop.pl alebo písomne na túto adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Vroclav.
2.1.2. Objednávkový formulár - použitie objednávkového formulára začína tým, že zákazník pridá do elektronického košíka v online obchode prvý Produkt.K zadaniu objednávky dôjde potom, čo zákazník dokončí dva po sebe nasledujúce kroky - (1) po vyplnení objednávkového formulára a (2) kliknutím na pole „Objednávka s platobnou povinnosťou“ na webových stránkach internetového obchodu po vyplnení objednávkového formulára - dovtedy je možné upraviť zadané údaje (postupujte podľa zobrazených správ a informácií dostupných na webových stránkach online obchodu). V objednávkovom formulári je potrebné, aby zákazník uviedol nasledujúce údaje o zákazníkovi: meno a priezvisko / názov spoločnosti, adresa (ulica, číslo domu / bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailová adresa, kontakt telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: Produkt, počet Produktov, miesto a spôsob dodania Produktu, spôsob platby.V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je tiež potrebné uviesť názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.
2.1.2.1. Elektronický formulár na objednávku služby je poskytovaný bezplatne a je jednorazový a končí sa zadaním objednávky cez ňu alebo ukončením objednávky zákazníkom prostredníctvom nej skôr.
2.1.3. Newsletter - použitie Newsletteru sa uskutoční po zadaní e-mailovej adresy, na ktorú sa majú zasielať ďalšie vydania Newsletteru, na karte „Newsletter“ viditeľnej na webovej stránke online obchodu a kliknutí na pole „Subscribe“. Môžete sa tiež prihlásiť na odber bulletinu výberom príslušného políčka pri vytváraní účtu - po vytvorení účtu je zákazník prihlásený na odber noviniek.
2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Príjemca služby sa môže kedykoľvek a bez udania dôvodu odhlásiť z odberu Newsletteru (rezignovať na odber Newsletteru) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na nasledujúcu adresu: biuro@dentaleshop.pl alebo písomne na túto adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Vroclav.
2.2. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu so systémom IKT používaným Poskytovateľom služby: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; 2. prístup k elektronickej pošte;(3) Internetový prehliadač: Mozilla Firefox verzie 17.0 a vyššej alebo Internet Explorer verzie 10.0 a vyššej, Opera verzie 12.0 a vyššej, Google Chrome verzie 23.0. a vyššia, Safari verzia 5.0 a vyššia, Microsoft Edge verzia 25.10586.0.0 a vyššia; (4) povolenie súborov cookie a podpory Javascriptov vo webovom prehliadači.
2.3. Príjemca služby je povinný používať online obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a morálkou, s ohľadom na osobné práva a autorské práva a duševné vlastníctvo poskytovateľa služby a tretích strán. Príjemca služby je povinný zadávať údaje zodpovedajúce skutočnosti. Príjemca služby má zakázané poskytovať nelegálny obsah.
2.4. Reklamačný poriadok:
2.4.1.Sťažnosti týkajúce sa poskytovania Elektronických služieb Poskytovateľom služby a ďalšie sťažnosti spojené s prevádzkou Internetového obchodu (s výnimkou postupu pri reklamácii Produktu, ktorý je uvedený v bode 6 Nariadení), môže Zákazník podať napríklad:
2.4 .2. písomne na túto adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Vroclav;
2.4.3. v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na túto adresu: biuro@dentaleshop.pl;
2.4.4. Príjemcovi služby sa odporúča, aby v popise sťažnosti uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum výskytu nezrovnalostí; (2) žiadosti príjemcu služby;a (3) kontaktné údaje osoby, ktorá podáva sťažnosť - to uľahčí a urýchli posúdenie sťažnosti poskytovateľom služby. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaním a nemajú vplyv na účinnosť podaných sťažností bez odporúčaného popisu sťažnosti.
2.4.5. Odpoveď na reklamáciu zo strany Poskytovateľa služby nastáva okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania.
3. PODMIENKY NA UZAVRETIE DOHODY O PREDAJI
3.1. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dôjde po tom, čo zákazník uskutoční objednávku pomocou objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s bodom2.1.2 Nariadenia.
3.2. Cena produktu uvedená na webových stránkach online obchodu je uvedená v poľských zlotých a zahŕňa dane. Celková cena vrátane daní za Produkt, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj náklady na doručenie (vrátane poplatkov za prepravu, dodanie a poštové služby) a ďalšie náklady, a ak nie je možné určiť výšku týchto poplatkov - o povinnosti zaplatiť ich, je zákazník informovaný na webovej stránke online obchodu pri zadávaní objednávky, vrátane prípadov, keď zákazník prejaví vôľu byť viazaný kúpnou zmluvou.
3.3. Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy v online obchode pomocou objednávkového formulára
3.3.1.K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dôjde po tom, čo zákazník uskutoční objednávku v internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 predpisov.
3.3.2. Po zadaní Objednávky Predávajúci okamžite potvrdí jej prijatie a zároveň Objednávku prijme na realizáciu. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatia na realizáciu sa uskutočňuje zaslaním Zákazníka príslušným e-mailom na jeho emailovú adresu uvedenú pri zadávaní Objednávky, ktorý obsahuje minimálne vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí za implementáciu a potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy.Po prijatí vyššie uvedeného e-mailu zákazníkom dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.
3.4. Konsolidácia, zabezpečenie a sprístupnenie obsahu uzavretej kúpnej zmluvy zákazníkom sa uskutočňuje (1) poskytnutím týchto predpisov na webových stránkach internetového obchodu a (2) odoslaním e-mailovej správy uvedenej v bode 3.3.2. Nariadení. Obsah kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v IT systéme internetového obchodu predávajúceho.
4. SPÔSOBY A termíny platby za výrobok
4.1. Predávajúci poskytuje zákazníkovi podľa kúpnej zmluvy nasledujúce spôsoby platby:
4.1.1. Platba dobierkou pri dodaní.
4.1.2. Platba bankovým prevodom na bankový účet Predávajúceho.
4.1.3. Obchodné platby
4.2. Dátum platby:
4.2.1. Ak sa Zákazník rozhodne platiť bankovým prevodom, je povinný uskutočniť platbu do 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
4.2.2. Ak sa Zákazník rozhodne platiť dobierkou, je povinný vykonať platbu pri dodaní.
4.2.3. Subjektom poskytujúcim online platobné služby je Blue Media SA

Dostupné spôsoby platby: Platobné
karty:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

V prípade potreby vrátenia finančných prostriedkov za transakciu uskutočnenú zákazníkom platobnou kartou bude predajcovi vrátená platba na bankový účet priradený k platobnej karte objednávateľa
5. NÁKLADY, METÓDY A DÁTUM DODANIA
5.1. Dodanie Produktu Zákazníkovi je splatné, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Náklady na doručenie produktu (vrátane poplatkov za prepravu, dodanie a poštové služby) sú zákazníkovi uvedené na webovej stránke online obchodu na karte s informáciami o nákladoch na doručenie a pri zadávaní objednávky, vrátane prípadov, keď zákazník prejaví vôľu byť viazaný predajom. Dohoda.
5.2. Predávajúci poskytuje zákazníkovi nasledujúce spôsoby dodania Produktu:
5.2.1.Kuriér, na dobierku.
5.2.2. Paletová preprava.
5.3. Lehota na dodanie Produktu Zákazníkovi je do 14 Pracovných dní, pokiaľ nie je v popise Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi dodacími lehotami je dodacím termínom najdlhší uvedený dátum, ktorý však nesmie prekročiť 14 Pracovných dní. Začiatok lehoty na dodanie Produktu Zákazníkovi je nasledovný:
5.3.1. Pokiaľ si zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet alebo zúčtovací účet predávajúceho.
5.3.2.Pokiaľ si zákazník zvolí spôsob platby v hotovosti na dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
6. REKLAMÁCIA PRODUKTU
6.1. Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi, ak má predávaný Produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruka), sú definované všeobecne platnými zákonmi, najmä v Občianskom zákonníku (najmä v článkoch 556 - 576 Občianskeho zákonníka). Zákonníka).Pokiaľ ide o kúpne zmluvy uzavreté do 24. decembra 2014, základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá kupuje produkt na účely, ktoré nesúvisia s profesionálnou alebo obchodnou činnosťou, v dôsledku nesúladu produktu s predajom. Zmluva je definovaná všeobecne platnými právnymi predpismi, najmä zákonom z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene a doplnení občianskeho zákonníka (Zbierka zákonov 2002, č. 141, položka 1176, v platnom znení).
6.2. Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi Produkt bez vád. Podrobné informácie o zodpovednosti Predávajúceho za vadu Produktu a právach Zákazníka sú uvedené na webových stránkach Internetového obchodu v záložke informácie o reklamácii.
6.3.Reklamáciu môže podať zákazník, napríklad:
6.3.1. písomne na túto adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Vroclav;
6.3.2. v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na túto adresu: biuro@dentaleshop.pl;
6.4. Zákazníkovi sa odporúča v popise reklamácie uviesť: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum závady; (2) požadovať spôsob uvedenia Produktu do súladu s kúpnou zmluvou alebo vyhlásením o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy;a (3) kontaktné údaje osoby, ktorá podáva sťažnosť - to uľahčí a urýchli posúdenie sťažnosti zo strany Predajcu. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaním a nemajú vplyv na účinnosť podaných sťažností bez odporúčaného popisu sťažnosti.
6.5. Predávajúci bude na sťažnosť zákazníka reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania.Ak zákazník, ktorý je spotrebiteľom, požiadal o výmenu veci alebo odstránenie vady alebo predložil vyhlásenie o znížení ceny s uvedením sumy, o ktorú sa má cena znížiť, a predávajúci na túto žiadosť neodpovedal do 14 kalendárnych dní, usudzuje sa, že žiadosť bola považovaná za oprávnenú.
6.6. Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť chybný Produkt na adresu: ul. Zemska 7/5 54-438 Vroclav. V prípade zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, náklady na dodanie Produktu znáša predávajúci, v prípade zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, náklady na doručenie znáša zákazník.Ak by dodanie Produktu Zákazníkom bolo z dôvodu druhu Produktu alebo spôsobu jeho inštalácie nadmerne náročné, je Zákazník povinný Produkt sprístupniť Predávajúcemu v mieste, kde sa Produkt nachádza.
7. MIMORUDNÉ METÓDY RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ A PRIJÍMANÍ NÁROKOV, ALE AJ PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
7.1. Podrobné informácie o možnosti zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, využívať metódy mimosúdneho riešenia sťažností a nápravy, a pravidlách prístupu k týmto postupom, sú k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: https: // uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
7.2.K dispozícii je tiež kontaktné miesto u predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (telefón: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomná adresa: Plac Powstańców Warszawy 1, Varšava.), Jej úlohou je okrem iného poskytovanie pomoci spotrebiteľom vo veciach týkajúcich sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.
7.3. Spotrebiteľ má tieto príkladné možnosti využitia mimosúdnych metód sťažnosti a nápravy: (1) žiadosť o riešenie sporu pred stálym spotrebiteľským rozhodcovským súdom (viac informácií na: http://www.spsk.wiih.org.pl / );(2) žiadosť o mimosúdne riešenie sporu u pokrajinského inšpektora obchodnej inšpekcie (viac informácií na webovej stránke inšpektora príslušného pre miesto podnikania zo strany predávajúceho); a (3) pomoc miestneho (miestneho) ombudsmana pre spotrebiteľov alebo sociálnej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (vrátane Federácie spotrebiteľov, Združenia poľských spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje okrem iného e-mailom na adrese tips@dlakonsumentow.pl a na telefónnej linke pomoci pre zákazníka 801 440 220 (horúca linka je otvorená v Pracovných dňoch, od 8:00 do 18:00, poplatok za pripojenie podľa operátora tarifa).
7.4. Na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odrje k dispozícii platforma pre systém online riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma RSO). Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí sa usilujú o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o predaji online alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií o webová stránka samotnej platformy alebo na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php ).
8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD DOHODY
(PLATÍ NA DOHODY O PREDAJI UZATVORENÉ OD 25. DECEMBRA 2014)
8.1.Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže od nej do 14 kalendárnych dní odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v bode. 8.8 Nariadenia. Pre dodržanie termínu stačí zaslať výpis pred jeho uplynutím. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy možno podať napríklad:
8.1.1. písomne na túto adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Vroclav;
8.1.2. v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na túto adresu: biuro@dentaleshop.pl;
8.2. Vzorový vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 2 k zákonu o právach spotrebiteľov a je navyše k dispozícii v bode 211 Nariadení a na webovej stránke Internetového obchodu v záložke odstúpenie. Spotrebiteľ môže použiť šablónu formulára, ale nie je to povinné.
8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť :
8.3.1. na zmluvu, pri ktorej plnení Predávajúci vydáva Produkt, pričom je povinný previesť svoje vlastníctvo (napr. kúpna zmluva) - od prevzatia Produktu do držby spotrebiteľom alebo ním určenou treťou stranou okrem prepravcu a v v prípade zmluvy, ktorá: (1) zahŕňa veľa Produktov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach - od prevzatia posledného produktu, dávky alebo časti, alebo (2) spočíva v pravidelnej dodávke Produktov po stanovenú dobu - od prevzatia prvého z Produktov;
8.3.2. pri ostatných zmluvách - odo dňa uzavretia zmluvy.
8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neplatnú.
8.5. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky ním vykonané platby vrátane nákladov na doručenie Produktu (okrem ďalšie náklady vyplývajúce zo spôsobu doručenia zvoleného zákazníkom, ktorý je iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia dostupný v online obchode).Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho so sebou nezahŕňa žiadne náklady. Ak Predávajúci neponúkol, že si Produkt vyzdvihne od samotného spotrebiteľa,
8.6. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, vrátiť Produkt Predávajúcemu alebo odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na vyzdvihnutie, pokiaľ Predávajúci neponúkol sám zhromaždiť Produkt. Na dodržanie termínu stačí produkt vrátiť pred uplynutím jeho platnosti. Spotrebiteľ môže vrátiť Produkt na nasledujúcu adresu: ul. Zemska 7/5, 54-438 Vroclav.
8.7.Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty Produktu v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a fungovania Produktu.
8.8. Možné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný znášať:
8.8.1. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný refundovať dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vzniknú.
8.8.2. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Produktu.
8.8.3.V prípade Produktu, ktorý je službou, ktorej plnenie - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - sa začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ, ktorý po uplatnení takejto žiadosti uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy. , je povinná za poskytnuté služby zaplatiť až do odstúpenia od zmluvy. Výška platby sa počíta v pomere k rozsahu poskytovanej služby s prihliadnutím na cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena neprimeraná, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota poskytovanej služby.
8.9. Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku v súvislosti so zmluvami:
8.9.1.(1) na poskytovanie služieb, ak Predávajúci plne vykonal službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný, že po vykonaní služby Predávajúcim stratí právo odstúpiť od zmluvy; (2) ak cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3), ktorého predmetom služby je neprefabrikovaný výrobok vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4), ktorého predmetom služby je Produkt, ktorý sa rýchlo zhoršuje alebo má krátku trvanlivosť;(5), v ktorom je predmetom služby Produkt dodávaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu nie je možné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov vrátiť, ak bol obal po dodaní otvorený; (6), v ktorom sú predmetom služby Produkty, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami; (7) ak sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpno-predajnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu v priebehu na ktoré Predávajúci nemá kontrolu; (8) v ktorých spotrebiteľ výslovne požaduje, aby mu predávajúci prišiel za účelom neodkladnej opravy alebo údržby;ak Predávajúci poskytuje ďalšie služby, než ktoré požaduje spotrebiteľ, alebo dodáva Výrobky iné ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s ďalšími službami alebo Produktmi; (9), v ktorom sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak bol balík po dodaní otvorený; (10) na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom; (11) uzavreté prostredníctvom verejnej dražby;(12) na poskytovanie ubytovacích služieb na iné ako rezidenčné účely, preprava tovaru, požičiavanie automobilov, stravovanie, služby spojené s voľnočasovými, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený deň alebo obdobie poskytovania služieb; (13) na poskytovanie digitálneho obsahu,
9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽA
9.1. Táto časť nariadení a ustanovenia v nich obsiahnuté sa vzťahujú iba na zákazníkov a používateľov služieb, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
9.2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia.Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa v tomto prípade môže uskutočniť bez uvedenia dôvodu a nevznikajú mu žiadne nároky zo strany zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, voči predávajúcemu.
9.3. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, má predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby vrátane požadovania úplnej alebo čiastočnej platby vopred, bez ohľadu na spôsob platby, ktorý si zákazník zvolil, a na skutočnosť, že dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. .
9.4. Po uvoľnení Produktu Predávajúcim prepravcovi sa výhody a bremená spojené s Produktom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produktu prevedú na Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom.V takom prípade Predávajúci nezodpovedá za žiadne straty, vady alebo poškodenia Produktu vzniknuté jeho prijatím na prepravu, kým nebude dodaný Zákazníkovi, a za oneskorenie prepravy zásielky.
9.5. Ak je Produkt zaslaný Zákazníkovi prostredníctvom prepravcu, Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný skontrolovať balík včas a spôsobom prijatým pre tieto balíčky. Ak zistí, že sa Produkt počas prepravy stratil alebo poškodil, je povinný vykonať všetky kroky potrebné na určenie zodpovednosti dopravcu.
9.6. Podľa čl. 558 § 1 Občianskeho zákonníka je vylúčená zodpovednosť Predávajúceho zo záruky na Produkt voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.
9.7.V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže poskytovateľ služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného vyhlásenia zákazníkovi.
9.8. Zodpovednosť Poskytovateľa / Predajcu voči Príjemcovi / Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ, je obmedzený - a to ako súčasť jedinej reklamácie, tak aj pre všetky reklamácie celkovo - až do výšky zaplatenej ceny a náklady na doručenie podľa kúpnej zmluvy, najviac však do výšky 1 000 PLN.Poskytovateľ služby / Predávajúci zodpovedá Príjemcovi / Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, iba za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za stratu výhod vo vzťahu k Príjemcovi / Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľ.
9.9. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim / Poskytovateľom služby a Zákazníkom / Príjemcom služby, ktorý nie je spotrebiteľom, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla Predávajúceho / Poskytovateľa služby.
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v poľštine.
10.2. Zmeny a doplnenia nariadení:
10.2.1.Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať nariadenia z dôležitých dôvodov, to znamená: zmeny zákona; zmeny v spôsoboch platby a doručenia - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú implementáciu ustanovení tohto nariadenia.
10.2.2. V prípade uzatvorenia nepretržitých zmlúv na základe týchto Predpisov (napr. Poskytovanie Elektronických služieb - Účet) sú zmenené a doplnené nariadenia pre Príjemcu služby záväzné, ak sú splnené požiadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] Občianskeho zákonníka, to znamená, že Príjemca služby bol o zmenách riadne informovaný a zmluvu nevypovedal do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia.V prípade, že zmena a doplnenie Nariadení povedie k zavedeniu akýchkoľvek nových poplatkov alebo k zvýšeniu existujúcich poplatkov, má Príjemca služby, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy.
10.2.3. V prípade uzatvárania zmlúv inej povahy ako nepretržitých zmlúv (napr. Kúpna zmluva) na základe týchto nariadení, zmeny a doplnenia nariadení nebudú nijako porušovať nadobudnuté práva príjemcov / zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, pred dátumom nadobudnutie platnosti zmien Nariadení, najmä zmeny Nariadení sa nebudú uplatňovať, majú vplyv na už zadané alebo zadané Objednávky a uzatvorené, implementované alebo vykonané Predajné zmluvy.
10.3.V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (vestník zákonov 2002 č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov); pre kúpne zmluvy uzavreté do 24. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2. marca 2000 (Zbierka zákonov z roku 2000 č. 22 , položka 271 v znení neskorších predpisov) a zákon o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene a doplnení občianskeho zákonníka z 27. júla 2002 (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 141, položka 1176, v znení neskorších predpisov);pre kúpne zmluvy uzatvorené od 25. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (vestník zákonov z roku 2014, položka 827 v platnom znení); a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.
11. VZOR FORMULÁRA ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
(PRÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV)

Vzorový formulár
na odstúpenie od zmluvy (tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)
- Adresát:
Grupa Eshop sp. Z oo
ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław
dentaleshop.pl
biuro@dentaleshop.pl
- Ja / My (*) týmto informujem / informujem (*) o svojom / našom odstúpení od zmluvy o predaji nasledujúcich položiek (*) zmluvy na dodávka nasledujúcich predmetov (*) zákazka na konkrétne práce spočívajúce vo vykonaní nasledujúcich vecí (*) / na poskytovanie tejto služby (*)

- Dátum uzavretia zmluvy (*) / prijatia (*)
- Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)
- Adresa spotrebiteľa (ov)
- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný v papierovej podobe formulár)
- Dátum
(*) Nehodiace sa preškrtnite.

 
nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium