X

Exclamation symbol Vážení zákazníci!

Vzhľadom na povinnosť vyplývajúcu z európskej smernice (2017/2455 a 2019/1995) musia byť všetky objednávky fakturované s DPH krajiny dodania.

Bullet point

Hrubé ceny produktov sú s poľskou DPH.

Bullet point

Zákazníkov s IČ DPH v rámci EÚ sa to netýka.

Bullet point

DPH krajiny dodania bude vypočítaná v košíku na základe krajiny dodania.

zľava
Evetric System Kit + AKCIOVÝ SET Tetric EvoFlow 2g
Evetric System Kit + AKCIOVÝ SET Tetric EvoFlow 2g
772,00 zł 555,00 zł 714,81 zł 513,89 zł
szt.
Evetric Sortiment Kit 8x3,5g + Evetric Bond + Eco-Etch PROPAGAČNÁ SADA
Evetric Sortiment Kit 8x3,5g + Evetric Bond + Eco-Etch PROPAGAČNÁ SADA
1 193,00 zł 835,00 zł 1 104,63 zł 773,15 zł
szt.
Evetric Assortment Kit 8 x 3,5 g + Adhézny univerzálny systém VivaPen PROPAGAČNÁ SADA
Evetric Assortment Kit 8 x 3,5 g + Adhézny univerzálny systém VivaPen PROPAGAČNÁ SADA
1 078,00 zł 835,00 zł 998,15 zł 773,15 zł
szt.
Tetric EvoCeram injekčná striekačka 5 x 3 g + OptraGloss Composite Kit PROPAGAČNÁ SADA
Tetric EvoCeram injekčná striekačka 5 x 3 g + OptraGloss Composite Kit PROPAGAČNÁ SADA
1 655,00 zł 1 300,00 zł 1 532,41 zł 1 203,70 zł
Tetric EvoCeram injekčná striekačka 5 x 3g + 2 x Tetric EvoFlow 2g PROPAGAČNÁ SADA
Tetric EvoCeram injekčná striekačka 5 x 3g + 2 x Tetric EvoFlow 2g PROPAGAČNÁ SADA
1 734,00 zł 1 300,00 zł 1 605,56 zł 1 203,70 zł
Structur 2 SC 75 g - Kompozitný materiál na výrobu provizórnych koruniek a mostíkov
Structur 2 SC 75 g - Kompozitný materiál na výrobu provizórnych koruniek a mostíkov
370,00 zł 349,00 zł 342,59 zł 323,15 zł
GRADIA Direct Restoration Syringe - Svetlom tuhnúci kompozit na výplne
GRADIA Direct Restoration Syringe - Svetlom tuhnúci kompozit na výplne
120,00 zł 99,00 zł 111,11 zł 91,67 zł
GrandioSO Set 5x4g - Univerzálny nano-hybridný výplňový materiál
GrandioSO Set 5x4g - Univerzálny nano-hybridný výplňový materiál
1 206,54 zł 1 117,17 zł
szt.
PROSEPT Spray 5L - dezinfekcia a čistenie zdravotníckych pomôcok
PROSEPT Spray 5L - dezinfekcia a čistenie zdravotníckych pomôcok
155,00 zł 143,52 zł
szt.
Frézy PROSEPT 5L- na čistenie rotačných nástrojov
Frézy PROSEPT 5L- na čistenie rotačných nástrojov
145,00 zł 134,26 zł
Adseal 13,5g - tesniaci tmel na potrubie na báze živice
Adseal 13,5g - tesniaci tmel na potrubie na báze živice
80,00 zł 74,07 zł
szt.
Durr ID 220 - roztok na dezinfekciu rotačných nástrojov
Durr ID 220 - roztok na dezinfekciu rotačných nástrojov
134,00 zł 124,07 zł
szt.
Výrobcovia
Zásady ochrany osobných údajov

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA INTERNETOVÉHO OBCHODU DENTALESHOP.PL

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto zásady ochrany súkromia online obchodu sú informatívne, čo znamená, že nie sú zdrojom záväzkov pre používateľov služieb alebo zákazníkov online obchodu.
1.2. Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom online obchodu je Grupa Eshop sp. Z o. O. zapísaný do národného registra súdov pod číslom KRS 0000690431, registrový súd, v ktorom je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd vo Vroclave - Fabryczna vo Vroclave, 6. obchodná divízia národného súdneho registra, s: obchodnou činnosťou a adresou pre doručovanie: ul. Zemska 7/5, 54-438 Wrocław, NIP: 8943111906, REGON: 9367989009, e-mailová adresa: biuro@dentaleshop.pl, telefónne číslo: 570364508.- ďalej len „správca“ a zároveň je poskytovateľom služieb internetového obchodu a predávajúcim.
1.3. Osobné údaje zákazníka a zákazníka sa spracúvajú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997 (Journal of Laws 1997 č. 133, položka 883, v znení neskorších predpisov) (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a zákonom č. Zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002 (Journal of Laws 2002, č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov).
1.4. Správca osobitne dbá na ochranu záujmov dotknutých osôb a predovšetkým zabezpečuje, aby sa ním zhromaždené údaje spracúvali v súlade so zákonom;zhromaždené na konkrétne, zákonné účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi; vecne správne a adekvátne vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú a uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, iba ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
1.5. Všetky slová, výrazy a akronymy, ktoré sa objavujú na tejto webovej stránke a začínajú veľkým písmenom (napr. Predajca, internetový obchod, elektronická služba), by sa mali chápať v súlade s ich definíciou obsiahnutou v Pravidlách online obchodu, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach online obchodu.

2. ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV A PRÍJEMCOV ÚDAJOV

2.1. Zakaždým, keď účel, rozsah a príjemcovia údajov spracúvaných správcom vyplývajú z akcií vykonaných používateľom služby alebo zákazníkom v online obchode. Napríklad, ak si zákazník pri zadávaní objednávky vyberie namiesto kuriéra osobný odber, jeho osobné údaje sa spracujú s cieľom uzavrieť a implementovať kúpnu zmluvu, ale už nebudú k dispozícii dopravcovi, ktorý vykonáva prepravu na žiadosť spoločnosti správca.
2.2. Možné účely zhromažďovania osobných údajov používateľov služieb alebo zákazníkov správcom:
2.2.1. uzatvorenie a implementácia Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb (napr. Účet).
2.2.2.priamy marketing vlastných produktov alebo služieb správcu.
2.3. Možní príjemcovia osobných údajov Zákazníkov Internetového obchodu:
2.3.1. V prípade zákazníka, ktorý používa internetový obchod so spôsobom doručenia poštou alebo kuriérom, poskytne správca zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému dopravcovi alebo sprostredkovateľovi vykonávajúcemu zásielku na žiadosť správcu.
2.3.2. V prípade Zákazníka, ktorý používa Internetový obchod spôsobom elektronického platenia alebo platobnou kartou, poskytuje Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu spravujúcemu vyššie uvedené platby v Internetovom obchode.
2.4.Správca môže pomocou Internetového obchodu spracúvať tieto osobné údaje Používateľov alebo Zákazníkov Služby: meno a priezvisko; emailová adresa; kontaktné telefónne číslo; adresa dodania (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak sa líši od adresy dodania). V prípade používateľov služby alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) používateľa služby alebo zákazníka.
2.5. Poskytnutie osobných údajov uvedených v predchádzajúcom bode môže byť potrebné na uzatvorenie a implementáciu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v internetovom obchode.Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je vždy zakaždým uvedený na webových stránkach Online obchodu a v Pravidlách online obchodu.

3. COOKIES A VÝKONNÉ ÚDAJE

3.1. Cookies (cookies) sú malé textové informácie vo forme textových súborov, odosielané serverom a uložené na strane osoby, ktorá navštívi webovú stránku online obchodu (napr. Na pevnom disku počítača, notebooku alebo v pamäti smartfónu). karta - v závislosti od použitého zariadenia návštevníkov nášho online obchodu). Podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj históriu ich vytvárania, nájdete okrem iného tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko .
3.2. Správca môže spracúvať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webové stránky online obchodu na nasledujúce účely:
3.2.1.identifikáciu používateľov služby ako prihlásených do online obchodu a preukázanie, že sú prihlásení;
3.2.2. zapamätanie si Produktov pridaných do košíka za účelom uskutočnenia Objednávky;
3.2.3. zapamätanie si údajov z vyplnených objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do online obchodu;
3.2.4. prispôsobenie obsahu webových stránok online obchodu individuálnym preferenciám príjemcu služby (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizácia používania webových stránok online obchodu;
3.2.5. vedenie anonymných štatistík ukazujúcich, ako používať webové stránky online obchodu.
3.3. V predvolenom nastavení väčšina webových prehľadávačov dostupných na trhu predvolene akceptuje ukladanie súborov cookie.Každý má možnosť definovať podmienky používania súborov cookie pomocou nastavení svojho vlastného webového prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. Dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookie - v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie Online obchodu (môže to byť napríklad nemožné prejsť cestou objednávky cez objednávkový formulár z dôvodu, že ste si nepamätali produkty v košíku počas ďalších krokov uskutočnenia objednávky).
3.4. Nastavenia webového prehliadača pre cookies sú dôležité z hľadiska súhlasu s používaním cookies našim internetovým obchodom - v súlade so zákonom môže byť takýto súhlas vyjadrený aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača.Ak takýto súhlas neexistuje, malo by sa zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenie prehľadávača cookies.
3.5. Podrobné informácie o zmene nastavení súborov cookie a ich samostatnom odstránení z najpopulárnejších webových prehľadávačov nájdete v sekcii pomocníka webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na odkaz):
• v prehliadači Chrome
• v prehliadači Firefox
• v prehliadači Internet Explorer
• v prehliadači Opera
• v prehliadači Safari
• v Microsoft Edge
3.6 prehliadači . Správca tiež spracúva anonymizované prevádzkové údaje súvisiace s používaním Online obchodu (IP adresa, doména) na generovanie štatistík užitočných pri správe Online obchodu.Tieto údaje sú agregované a anonymné, tj. Neobsahujú funkcie, ktoré identifikujú návštevníkov webových stránok online obchodu. Tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám.

4. ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV

4.1. Poskytnutie osobných údajov používateľom služby alebo zákazníkom je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených na webových stránkach internetového obchodu a v predpisoch o internetovom obchode nevyhnutné na uzatvorenie a implementáciu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb. vedie k neschopnosti uzavrieť túto dohodu.
4.2. Základom pre spracovanie osobných údajov príjemcu služby alebo zákazníka je potreba plniť zmluvu, ktorej je zmluvnou stranou, alebo konať na jeho žiadosť pred jej uzavretím.V prípade spracovania údajov na priamy marketing vlastných produktov alebo služieb správcu je základom tohto spracovania (1) predchádzajúci súhlas príjemcu služby alebo zákazníka alebo (2) splnenie zákonom oprávnených účelov uskutočnené správcom. (v súlade s § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov je legitímnym cieľom najmä priamy marketing vlastných produktov alebo služieb správcu).

5. PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP K ICH ÚDAJOM A ICH OPRAVE

5.1. Príjemca služby alebo zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu.
5.2. Každá osoba má právo na kontrolu spracovania údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sú obsiahnuté v súbore údajov správcu, najmä práva na: požiadanie o doplnenie, aktualizáciu, opravu osobných údajov, dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracúvania alebo vymazanie, ak sú neúplné alebo zastarané, nepravdivé alebo boli zhromaždené v rozpore so zákonom alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené.
5.3.Ak užívateľ služby alebo zákazník udelí súhlas so spracovaním údajov na priamy marketing vlastných produktov alebo služieb správcu, súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
5.4. V prípade, že Správca zamýšľa spracovať alebo spracovať údaje Príjemcu služby alebo Zákazníka za účelom priameho marketingu vlastných produktov alebo služieb Správcu, je dotknutá osoba tiež oprávnená (1) podať písomnú, motivovanú žiadosť o prestať spracúvať jeho údaje z dôvodu jeho osobitnej situácie alebo (2) namietať proti spracúvaniu jeho údajov.
5.5.Za účelom výkonu práv uvedených vyššie môžete kontaktovať správcu zaslaním príslušnej správy v písomnej podobe alebo e-mailom na adresu správcu uvedenú na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Online obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca žiada, aby ste si po prechode na iné webové stránky prečítali pravidlá ochrany súkromia, ktoré sú tam stanovené. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na tento online obchod.
6.2. Správca využíva technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov zodpovedajúcich hrozbám a kategóriám chránených údajov, najmä chráni údaje pred neoprávneným vyzradením, odstránením neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými predpismi a zmenami , strata, poškodenie alebo zničenie.
6.3.Správca poskytuje nasledujúce technické opatrenia, aby zabránil získavaniu a úprave osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami:
6.3.1. Zabezpečenie súboru údajov pred neoprávneným prístupom.
6.3.2. Prístup k účtu až po zadaní individuálneho prihlásenia a hesla.
6.3.3. SSL certifikát.

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s GDPR

I. ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD PRE TIETO ČINNOSTI:

 1. Vaše osobné údaje sa spracúvajú na tri účely, v závislosti od vášho súhlasu:
  1. odpovedanie na vaše otázky zaslané prostredníctvom kontaktného formulára - právnym základom pre tieto činnosti je zásada, že pri spracúvaní údajov je potrebné prijať opatrenia na žiadosť dotknutej osoby,
  2. zasielanie ponúk, newsletter - právnym základom týchto aktivít je váš súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov,
  3. na účely náboru - právnym základom týchto aktivít je váš súhlas so spracovaním osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov.
 2. Spracovávame nasledujúci rozsah vašich údajov:
  1. Meno a priezvisko,
  2. emailová adresa,
  3. Telefónne číslo,
  4. akékoľvek ďalšie údaje, ktoré ste poskytli v rámci obsahu dotazu, zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára alebo nám zaslaného v súboroch pripojených k korešpondencii,
 3. Nezhromažďujeme ďalšie informácie o vás z iných zdrojov.
 4. Osobné údaje nepredávame, nezdieľame ich s inými subjektmi. Vaše údaje sa predovšetkým neprenášajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani do medzinárodných organizácií.

II. SKLADOVANIE A VYMAZANIE ÚDAJOV

 1. Snažíme sa čo najviac obmedziť dobu uchovávania osobných údajov, ktoré sa už nepoužívajú. Upozorňujeme však, že k tejto situácii môže dôjsť z prevádzkových a technologických dôvodov. Myslíme tým čas potrebný na rozhodnutie, či je vhodný ďalší kontakt, ako aj čas potrebný na vymazanie údajov zo zálohy.
 2. Vaše údaje spracúvané za účelom vybavenia dopytu budú s nami spracovávané po dobu korešpondencie a potom budú v závislosti na výsledkoch pridané k našej zákazníckej základni a budú ďalej spracovávané za účelom vykonania zmluvy, alebo budú vymazané, ak nebude možnosť nadviazať spoluprácu.
 3. V prípade jasného ukončenia konverzácií z vašej strany budú údaje okamžite vymazané z databáz pracovného systému a zo záložných kópií do tridsiatich dní.
 4. V prípade neodpovedania a nejasnej situácie budú údaje uložené po dobu 6 mesiacov od dátumu odoslania poslednej správy.
 5. Údaje spracúvané na základe súhlasu, tj. Údaje používané na zasielanie marketingových informácií, budú spracúvané až do odvolania súhlasu. Mali by ste tiež pridať obdobie 30 dní potrebné na ich odstránenie zo zálohy.

III. PRÁVO ODSTÚPIŤ SÚHLAS, PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A OPRAVU SVOJICH ÚDAJOV, PRÁVO NA PRENOS ÚDAJOV, PRÁVO NA ZAMIETNUTIE ĎALŠIEHO SPRACOVÁVANIA A PRÁVO NA PRIHLÁŠKU

 1. Informujeme vás, že vaše údaje spracovávame na marketingové účely na základe vášho dobrovoľného súhlasu. Informujeme vás, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste nám poslali správu z rovnakej e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla, na ktoré dostávate marketingový obsah. Jediným dôsledkom odvolania vášho súhlasu bude skutočnosť, že od nás už nebudete môcť dostávať informácie o našej ponuke a inom marketingovom obsahu. Tiež vás informujeme, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť nášho spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním.
 2. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov. Okrem toho máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
 3. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania, a to v rozsahu, v akom spracovanie súvisí s takýmto priamym marketingom.
 4. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov na dobu kontroly správnosti údajov alebo uplatňovania nárokov.
 5. Máte tiež právo požiadať nás, aby sme vám alebo priamo inému správcovi poslali vaše údaje v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa vzťahuje iba na údaje, ktoré sme od vás dostali. Vzhľadom na skutočnosť, že iba údaje o vás sa spracúvajú v textovej podobe, spočíva prenos údajov v generovaní textových dokumentov vo formáte docx, ktoré obsahujú históriu vašich dotazov, z našej strany. Tieto dokumenty nebudú obsahovať naše odpovede, a teda najmä našu radu alebo akýkoľvek iný typ odborných znalostí, pretože sa na vás nevzťahujú vaše práva (sú neprenosné).
 6. Všetky vyššie uvedené záležitosti by mali byť zaslané do našej kancelárie na biuro@dentaleshop.pl
 7. Chceli by sme vás informovať, že máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu údajov.
nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium